Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συμμετοχή της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) στο 14ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται, επηρεάζοντας έτσι την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας την αστάθεια στις επενδυτικές αγορές, ωθώντας τον πληθωρισμό σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και ασκώντας πίεση στις κεντρικές τράπεζες για να υιοθετούν αυστηρή νομισματική πολιτική, διατηρώντας έτσι την αβεβαιότητα τόσο για τους συμμετέχοντες σε συνταξιοδοτικά προγράμματα όσο και για τους διαχειριστές τους ως προς την διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

Αναπόφευκτα, η έντονη μεταβλητότητα επηρεάζει συνεχώς τις αποδόσεις των επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων, δημιουργώντας μεγαλύτερες προκλήσεις για τους διαχειριστές των ταμείων προνοίας σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της επενδυτικής τους στρατηγικής, τη διαχείριση των κινδύνων, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, καθώς και διατήρηση των κριτηρίων ESG.

Στην Κύπρο, τι πρέπει ακόμη να γίνει για να διαπιστωθεί η ανάγκη για διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών παροχών και τι πρέπει να έχουν κατά νου οι διαχειριστές για τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους συμμετέχοντες στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Το Συνταξιοδοτικό Φόρουμ επέστρεψε για 14η χρονιά για να εντοπίσει και να αναλύσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις του συνταξιοδοτικού οικοσυστήματος. Μέσω αναλύσεων και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων, διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, συμμετείχαν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia  και μίλησαν για τα σημαντικότερα θέματα του τομέα προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά ζητήματα που ήδη αντιμετωπίζουν ή θα κληθούν να χειριστούν στο εγγύς μέλλον.

Η θεματολογία

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο που έγινε θεσμός περιλάμβανε πλειάδα θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο.

Η πολιτική της κυβέρνησης για αύξηση της επάρκειας των συντάξεων, οι εκκλήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τον πρώτο πυλώνα και ποια τα επόμενα βήματα όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα αποτελούν βασικό κορμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συζήτησης διατυπώθηκαν και οι θέσεις της κυβέρνησης για ενίσχυση του τρίτου πυλώνα.

Οι νομοθετικές και κανονιστικές ενημερώσεις στα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) βρίσκονταν στην ατζέντα του Φόρουμ όπως και η πρόταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος στην Κύπρο.

Τα Ταμεία Προνοίας έχουν αποκτήσει μια δυναμική τα τελευταία έτη με μεγάλους οργανισμούς να επιλέγουν το συγκεκριμένο όχημα χρηματοδότησης συνταξιοδοτικών παροχών. Στο 14ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ η ΑΟΝ παρουσίασε επίσης την Έρευνα 2023 Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων για τη Κύπρο, αναδεικνύοντας τις κύριες παραμέτρους σχεδιασμού που ακολουθούν οι εταιρίες καθώς και τις Προτεραιότητες και Προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συζητήσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στις επενδυτικές στρατηγικές των συνταξιοδοτικών ταμείων, όπως επίσης και τη Διαχείριση κινδύνου σε περιόδους αβεβαιότητας καθώς και άλλα ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου, συντάξεων DC κ.α.