Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο Ξενοδοχείο Coral Beach – Πάφος 25/11/2023

 

Αποφάσεις Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

  1. Προγραμματικές Αρχές Επόμενης Χρονιάς

α)  Διαφύλαξη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για να παραμείνει εύρωστο και επικουρικό ταμείο για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους της CYTA.

β)  Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με συνολική αύξηση 3% ανά έτος για το 2021, 2022 και 2023.

γ)  Την βελτίωση της συνεισφοράς του εργοδότη στα Ταμεία Προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών στο 7% τουλάχιστον

  1. Αναστολή των απεργιακών μέτρων που είχαν εξαγγελθεί για τις 30/11/2023, για το θέμα της θεσμικής καινοτομίας.
  2. Ανακήρυξη Επίτιμου Προέδρου

Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο αποφάσισε ομόφωνα την  ανακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ), Ηλία Δημητρίου ως Επίτιμου Προέδρου μετά την αφυπηρέτηση του, την 1.3.2024 και για περίοδο δύο χρόνων, με δικαίωμα επανέγκρισης από Παγκύπριο Συνέδριο.

Νοείται ότι ο επίτιμος Πρόεδρος θα συμμετέχει στις συγκλίσεις των Διοικητικών Σωμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 15 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ που είναι:

15.1 Το Παγκύπριο Συνέδριο

15.2 Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

15.3 Το Γενικό Συμβούλιο

15.4 Η Εκτελεστική Επιτροπή

15.5 Η Γενική Γραμματεία

Νοείται επίσης ότι ο επίτιμος Πρόεδρος θα συμμετέχει στην διαπραγματευτική Ομάδα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τον αντικαταστάτη του.

Από την ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

26/11/2023