Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ανωτέρα Μικτή Επιτροπή

Η ΑΜΕ επιλαμβάνεται όλων των σοβαρών θεμάτων και απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΑΤΗΚ και της ΕΠΟΕΤ. Ο Πρόεδρος της ΑΜΕ είναι ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Γραμματέας ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟΕΤ.

Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων της καθημερινότητας που δεν συζητούνται σε επίπεδο Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής και θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Συμβουλίου Προσωπικού

Στην ΑΤΗΚ λειτουργεί Συμβούλιο Προσωπικού (ΣΠ) το οποίο επιλαμβάνεται διαφόρων θεμάτων που αφορούν το προσωπικό όπως προνοούνται στους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού.

Το ΣΠ αποτελείται από έξι μέλη, τρία από το Ανώτατο ή Άνώτερο Προσωπικό με αντίστοιχους αναπληρωτές που διορίζονται από το Γενικό Διευθυντή και ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα άλλα τρία μέλη του ΣΠ με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της ΑΤΗΚ που διορίζονται από το Γενικό Διευθυντή και υποδικνύονται από τις αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού κατά αναλογία των μελών τους.

Η αναλογία είναι ο αριθμός των μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης επί 3 δια του συνολικού αριθμού του προσωπικού της ΑΤΗΚ.

Το ΣΠ διενεργεί τις κρίσεις για προαγωγές και μετατάξεις.

Η ΕΠΟΕΤ υποδικνύει 2 μέλη του ΣΠ με τους αναπληρωτές τους και η ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ ένα μέλος με τον αναπληρωτή του.

Επιτροπή Ασφάλειας και Ατυχημάτων

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εργασιακές συνθήκες, τα εργατικά ατυχήματα, τα προγράμματα πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, οδικής ασφάλειας, σεισμών και ότι άλλο σχετίζεται με το θέμα. Η ΕΠΟΕΤ θα μετέχει στην επιτροπή με ένα εκπρόσωπο.

Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων ATHK

Το Τ.Ε.Υ.-ΑΤΗΚ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, μεριμνά για τις καλοκαιρινές και άλλες διακοπές και για διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχει διάφορους ομίλους όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του και λειτουργεί με αυτόνομο προσωπικό και με εννιαμελή Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται από τις Συντεχνίες του Προσωπικού. Η ΕΠΟΕΤ διορίζει πέντε μέλη.

Επιτροπή Ταμείου Υγείας

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις διάφορες συμβάσεις με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τους Οδοντογιατρούς, τους Φαρμακοποιούς και άλλους.

Επιτροπή Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων ΑΤΗΚ

Η Επιτροπή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, η οποία προέκυψε μετά τις εκλογές που έγιναν στις 22 Νοεμβρίου 2005.

Επιτροπή Τύπου

Η επιτροπή Τύπου θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του έντυπου υλικού που θα ετοιμάζεται από την ΕΠΟΕΤ. Η επιτροπή θα παρακολουθεί καθημερινά τα αποκόμματα τύπου που σχετίζονται με τον Οργανισμό και ειδικά με θέματα που άπτονται της λειτουργίας και του μέλλοντος του καθώς και συνδικαλιστικού περιεχομένου. Θα ετοιμάζει σημείωμα και θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επίσης θα παρακολουθεί την αλληλογραφία της UNI και θα ενημερώνει τα μέλη της Γενικής Γραμματείας.