Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γενική Γραμματεία είναι ένα ευέλικτο σώμα που ενημερώνεται και επιλαμβάνεται επειγούσης φύσεως θέματα, συγκαλεί την Εκτελεστική Επιτροπή και καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών της. Συνεδριάζει μια φορά τη βδομάδα και έκτακτα όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη. Η Γενική Γραμματεία εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε η ίδια είτε με την ανάθεση σε ειδικούς αξιωματούχους ή όργανα της ΕΠΟΕΤ.

Πρόεδρος
Ονομα: Αντώνης
Eπώνυμο: Χρυσοστόμου
Τηλέφωνο: 99699690
E-mail Address: antonis.chrysostomou@cyta.com.cy
Α’ Αντιπρόεδρος
Ονομα: Χριστόδουλος
Eπώνυμο: Κακουρή
Τηλέφωνο: 99410938
E-mail Address: christodoulos.kakouris@cyta.com.cy
Β’ Αντιπρόεδρος
Ονομα: Θέμης
Eπώνυμο: Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 99410488
E-mail Address: themis.christodoulou@cyta.com.cy
Γενικός Γραμματέας
Ονομα: Ηλίας
Eπώνυμο: Δημητρίου
Τηλέφωνο: 99644644
E-mail Address: elias.demetriou@cyta.com.cy
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Ονομα: Κυριάκος
Eπώνυμο: Σιακαλλής
Τηλέφωνο: 99610063
E-mail Address: k.shiakallis@cyta.com.cy
Γραμματέας Μελετών & Ερευνών
Ονομα: Σωτήρης
Eπώνυμο: Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 99610288
E-mail Address: soteris.charalambous@cyta.com.cy
Γραμματέας Δημόσιων & Διεθνών Σχέσεων
Ονομα: Νικόλαος
Eπώνυμο: Μιχαηλίδης
Τηλέφωνο: 99410087
E-mail Address: nikolaos.michailides@cyta.com.cy
Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
Ονομα: Θεόδουλος
Eπώνυμο: Θεοδούλου
Τηλέφωνο: 99510910
E-mail Address: th.theodoulou@cyta.com.cy
Γενικός Ταμίας
Ονομα: Παύλος
Eπώνυμο: Κούκος
Τηλέφωνο: 99610787
E-mail Address: pavlos.koukos@cyta.com.cy