Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το Σώμα που διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΕΠΟΕΤ κατά την περίοδο μεταξύ των δύο συνεδρίων του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εξουσίες που της παρέχει το Γενικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές παραστεί ανάγκη, μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα. Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων, των Συνδιασκέψεων και του Γενικού Συμβουλίου, προετοιμάζει την ύλη για τις συνεδρίες των Σωμάτων αυτών, δηλαδή τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης απολογισμό και προϋπολογισμό, οργανωτική έκθεση, στατιστικές εκθέσεις, αιτήσεις, παράπονα κλπ. Εξετάζει κάθε ζήτημα της ΕΠΟΕΤ και αποφασίζει έγκαιρα, για κάθε θέμα επείγουσας φύσης, της αρμοδιότητας του Γενικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των Συνεδρίων, των Συνδιασκέψεων και του Γενικού Συμβουλίου. Επιλύει τις τυχόν διαφορές μεταξύ των Τμημάτων , Γραφείων και των Ενώσεων και καλεί τα Συνέδρια, Συνδιασκέψεις και τις συνεδρίες του Γενικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος
Ονομα: Αντώνης
Eπώνυμο: Χρυσοστόμου
Τηλέφωνο: 99699690
E-mail Address: antonis.chrysostomou@cyta.com.cy
Α’ Αντιπρόεδρος
Ονομα: Χριστόδουλος
Eπώνυμο: Κακουρή
Τηλέφωνο: 99410938
E-mail Address: christodoulos.kakouris@cyta.com.cy
Β’ Αντιπρόεδρος
Ονομα: Θέμης
Eπώνυμο: Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 99410488
E-mail Address: themis.christodoulou@cyta.com.cy
Γενικός Γραμματέας
Ονομα: Ηλίας
Eπώνυμο: Δημητρίου
Τηλέφωνο: 99644644
E-mail Address: elias.demetriou@cyta.com.cy
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Ονομα: Κυριάκος
Eπώνυμο: Σιακαλλής
Τηλέφωνο: 99610063
E-mail Address: shiakallisk@cytanet.com.cy
Γραμματέας Μελετών & Ερευνών
Ονομα: Σωτήρης
Eπώνυμο: Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 99610288
E-mail Address: soteris.charalambous@cyta.com.cy
Γραμματέας Δημόσιων & Διεθνών Σχέσεων
Ονομα: Νικόλαος
Eπώνυμο: Μιχαηλίδης
Τηλέφωνο: 99410087
E-mail Address: nikolaos.michailides@cyta.com.cy
Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
Ονομα: Θεόδουλος
Eπώνυμο: Θεοδούλου
Τηλέφωνο: 99510910
E-mail Address: th.theodoulou@cyta.com.cy
Γενικός Ταμίας
Ονομα: Παύλος
Eπώνυμο: Κούκος
Τηλέφωνο: 99610787
E-mail Address: pavlos.koukos@cyta.com.cy
Γραμματέας Ε.Τ. Ανώτερου Προσωπικού
Ονομα: Ναυσικά
Eπώνυμο: Ξενοφώντος
Γραμματέας Ε.Τ. Ανώτερου Τεχνικού Προσωπικού
Ονομα: Ιωάννης
Eπώνυμο: Αντωνουδιού
Γραμματέας Ε.Τ. Τεχνικού Προσωπικoύ
Ονομα: Θωμάς
Eπώνυμο: Βασιλείου
Γραμματέας Ε.Τ. Αεροναυτιλίας
Ονομα: Αντώνης
Eπώνυμο: Αντώρκας
Γραμματέας Ε.Τ. Ειδικευμένου Προσωπικού
Ονομα: Γιώργος
Eπώνυμο: Χατζηττοφής
Γραμματέας Ε.Τ Διοικητικού Προσωπικού
Ονομα: Κωνσταντίνος
Eπώνυμο: Έλληνας
Γραμματέας Ε.Τ. Οικονομικού Προσωπικού
Ονομα: Στάλω
Eπώνυμο: Γιανναπή
Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου
Ονομα: Αποστόλης
Eπώνυμο: Καπίλλας
Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας
Ονομα: Νίκος
Eπώνυμο: Πάτσαλος
Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού
Ονομα: Κυριάκος
Eπώνυμο: Νεοφύτου
Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου Πάφου
Ονομα: Μαρία
Eπώνυμο: Βρούλλου
Γραμματέας Ένωσης Συνταξιούχων
Ονομα: Ιωάννης
Eπώνυμο: Ευαγόρου
Γραμματέας Ένωσης Εκτάκτου και Ωρομίσθιου Προσωπικού
Ονομα: Αντώνης
Eπώνυμο: Μιχαήλ
Γραμματέας Ένωσης Θυγατρικών Εταιριών
Ονομα: Αντρέας
Eπώνυμο: Ερωτοκρίτου
Γραμματέας Ένωσης Κοινωφελών Οργανισμών
Ονομα: Χρίστος
Eπώνυμο: Ζαχαρίου