Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ενημέρωση αναφορικά με την Μετεξέλιξη του Προσωπικού – Προειδοποιητική στάση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε χθεσινή συνάντηση που είχαμε με Πρόεδρο ΔΣ και ΑΕΔ, ξεκαθαρίσαμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη καθορισμένης χρονικής υλοποίησης της αναδρομικής καταβολής του 5,75% από 1/1/2023 του 0,5% εισφοράς στο ΤΕΥ και 0,5% εισφοράς στο ΤΙΠ, πλήρης εξομοίωση σε όσους ενταχθούν στην ΝΚΠ στις ώρες εργασίες ανά βδομάδα, της πλήρης εξομοίωσης των αδειών ασθενείας και αδειών ανάπαυσης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μεταφοράς και συσσώρευσης άδειας ασθενείας ανά έτος, την πιστή εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του ΥΟ και των σχετικών Νόμων που αφορούν το αορίστου χρόνου Προσωπικό μέχρι τις 21 Νοεμβρίου τότε στις 30 Νοεμβρίου οι 4 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα κατέλθουν σε στάση εργασίας. Επιπρόσθετα αναμένουμε μέχρι τις 21 Νοεμβρίου την τελική πρόταση του Οργανισμού για το ευρύτερο θέμα της Μετεξέλιξης που αφορά στην ολότητα του το Προσωπικό του Οργανισμού (Μηνιαίους, Αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου και Προσωπικό Θυγατρικών).
Αναφορικά με την εξέλιξη των πιο πάνω θα προχωρήσουμε στις 22 Νοεμβρίου σε ενημέρωση σας η οποία θα καθοριστεί χρονικά δίνοντας σας την δυνατότητα συμμετοχής.

 

Εκ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,

 

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

ΑΣΕΤ-Cyta

ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-Cyta