Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

UNI Europa ICUS Inaugural Conference

ICTSDublin2009

Τα σημαντικότερα σημεία στα οποία οι ομιλητές αναφέρθηκαν και οι συζητήσεις περιστράφηκαν είναι τα πιο κάτω:

Οικονομικό/Πολιτικό Περιβάλλον

Η οικονομική ύφεση προβλέπεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με την ανεργία ολοένα να αυξάνεται. Υπολογίζεται ότι κάποιες χώρες θα αρχίσουν να δείχνουν σημεία ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Η UNI θα θέσει όλα τα σημαντικά εργασιακά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους (μισθοί, ανεργία, δικαιώματα) και στη συνάντηση των G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Pitsburg της ΗΠΑ. Για πρώτη φορά θα υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή από κυβερνήσεις και εταιρίες στη συνάντηση αυτή. Σημαντική παρουσία θα έχουν και τα συνδικάτα, και ιδιαίτερα η UNI ως μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις παγκόσμια.

Πολυεθνικές Εταιρίες – Διεθνείς ΣΣΕ

Πολυεθνικές εταιρίες όπως η Deutche Telecom, Vodafone, France Telecom κτλ οι οποίες έχουν επεκταθεί και πέραν από τις χώρες τους, έχουν «υποχρέωση» να σέβονται τα εργασιακά/συνδικαλιστικά δικαιώματα στις χώρες που δραστηριοποιούνται.

Έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις στη UNI όπου εταιρίες όχι μόνο δεν σέβονται αλλά και καταργούν δικαιώματα και ελευθερίες των εργαζομένων.

Η UNI προτρέπει όλες τις οργανώσεις μέλη της να αναφέρουν αμέσως τέτοια περιστατικά για να γίνονται τα ανάλογα διαβήματα στα κέντρα αποφάσεων των εταιριών αυτών.

Επιδίωξη της UNI είναι πέραν από τις εθνικές/τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να υπογράφονται με τις εταιρίες αυτές και διεθνής ΣΣΕ.

Οργάνωση/Συνεργασία

Η UNI προτρέπει τα σωματεία μέλη της να συνεργάζονται μεταξύ τους (διακρατικά) για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στα διάφορα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Στα θέματα οργάνωσης η UNI ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται στις τάξεις της συντεχνίες ή οργανώσεις που «αποστάτησαν» αφού συνήθως αυτές οι οργανώσεις υποκινούνται από προσωπικά συμφέροντα κάποιων (ακόμη και από πλευράς εργοδοτών) για διάσπαση των εργαζομένων. Εκεί που υπήρξαν τέτοια φαινόμενα δυστυχώς είτε οι εταιρίες καταστράφηκαν είτε οι εργαζόμενοι έχασαν από τα δικαιώματά τους.

Κοινωνικός Διάλογος

Ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ της UNI και της ETNO (Οργάνωση Εργοδοτών) πρέπει να είναι συνεχής και εντατικός. Η UNI καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες αφού η άποψη κάθε συντεχνίας είναι σημαντική και αποδεικνύει και την ενότητα των εργαζομένων