Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Επίλυση Εργασιακών Θεμάτων – Αποποιήσεις

From: Μιχάλης Ιωαννίδης <chairman@cyta.com.cy>
Sent: Monday, July 18, 2022 12:28 PM
To: Δημητρίου Ηλίας (3167) <elias.demetriou@cyta.com.cy>
Subject: Επίλυση Εργασιακών Θεμάτων – Αποποιήσεις

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση εκ μέρους του Συμβουλίου, να σας πληροφορήσω ότι την Παρασκευή με επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδότησε κατ’ αρχήν τον Οργανισμό να συμπεριλάβει στο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης εύλογη αποζημίωση στη βάση κριτηρίων, προς άρση των ανωμαλιών που προέκυψαν σε σχέση με τον θεσμό των αποποιήσεων.

Υπό τις συνθήκες, το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προγραμματίζεται για εξέταση από το Συμβούλιο αύριο Τρίτη 19/7/22.

Με αυτό τον τρόπο εκτιμώ ότι φτάνουν σε αίσια κατάληξη μια σειρά από χρονίζοντα εργασιακά ζητήματα του Οργανισμού που περιλαμβάνουν:

  • την απόσυρση των νομοσχεδίων για μετοχοποίηση,
  • την επίλυση των ανωμαλιών στις ενιαίες προαγωγές,
  • την έναρξη της διαδικασίας προαγωγών εποπτών,
  • την έγκριση των κανονισμών και έναρξη της διαδικασίας για πρόσληψη Ανώτερων Διευθυντών,
  • τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων για τις θυγατρικές και
  • την εκπόνηση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης

Για την πιο πάνω πρόοδο θέλω να συγχαρώ τη Διεύθυνση για την ουσιαστική συνδρομή και συνεργασία της με το Συμβούλιο καθώς και να ευχαριστήσω τις Συντεχνίες για τον εποικοδομητικό τους ρόλο.

Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε ακόμα πιο μπροστά. Η αναβάθμιση του ωρομίσθιου προσωπικού αποτελεί πλέον την κύρια και άμεσή μας προτεραιότητα. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε, στο μέτρο του δυνατού, αυτό που εκφράζουμε και στις επισκέψεις μας κοντά σας: ότι όλοι είμαστε το ίδιο σε αυτό τον Οργανισμό, με κοινό στόχο και όραμα την ανάπτυξη της Cyta και την προσφορά μας στον τόπο.

 

Μιχάλης Ο. Ιωαννίδης

Πρόεδρος