Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy
Day

April 2, 2018

Αποχή από Υπερωριακή Απασχόληση και κατ’ αποκοπή εργασία οποιασδήποτε μορφής λόγω της μη αναδρομικής απόδοσης των νέων ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν για υπερωριακή αποζημίωση και κατ’ αποκοπή επιδόματα από 01 Μαρτίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, Την περασμένη Παρασκευή εξαντλήθηκε και το τελευταίο χρονικό περιθώριο πίστωσης προς τον εργοδότη για να εφαρμόσει το αυτονόητο και απορρέον πρόνοιας της συμπληρωματικής ...Περισσότερα