Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ωράριο Εργασίας και Σύστημα Τήρησης Ωραρίου (ΣΤΩ)

12 Σεπτεμβρίου 2006 – Προσπάθεια της ΑΤΗΚ για επέκταση του ευέλικτου ωραρίου με προσθήκη δεύτερου απογεύματος..

Στη συνεδρία της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2006, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού ανέφερε ότι με εισήγηση των Υπηρεσιών Προσωπικού τέθηκε θέμα επέκτασης του ευέλικτου ωραρίου της Πέμπτης κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για την Τρίτη, δηλαδή να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας μέχρι τις 17:30 με διάλειμμα ½ ώρας (14:15 – 14:45). Η εισήγηση έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει το προσωπικό που κατά το χειμερινό ωράριο προσέρχεται στην εργασία κάθε μέρα στις 08:15 και λόγω του περιορισμού της Τρίτης δεν συμπληρώνει τις απαιτούμενες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΟΕΤ ανέφεραν ότι στο παρόν στάδιο δεν υφίσταται σοβαρός λόγος τροποποίησης της συμφωνίας.

19 Σεπτεμβρίου 2006 – Εγκύκλιος που διαφοροποιεί τη συμφωνία της 22ας Φεβρουαρίου 2005, εισαγωγή τιμωρητικών μέτρων….

Με εγκύκλιο που κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2006 προς τους Διευθυντές και Προϊστάμενους Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, γίνεται προσπάθεια διαφοροποίησης της Συμφωνίας για το ευέλικτο ωράριο της 22ας Φεβρουαρίου 2005, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση του θέματος με την ΕΠΟΕΤ. Το κείμενο της εγκυκλίου.

20 Σεπτεμβρίου 2006 – Η ΕΠΟΕΤ αποστέλλει επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή…

Με την επιστολή η ΕΠΟΕΤ αναφέρεται στην αναστάτωση που προκλήθηκε μεταξύ του Προσωπικού και ζητά σύγκληση Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής.

2 Οκτωβρίου 2006 – Η ΕΠΟΕΤ ενημερώνει το Προσωπικό με ανακοίνωση …

Το κείμενο της Ανακοίνωσης.

Σύγκληση της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής στις 13 Οκτωβρίου 2006….

Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι πρόνοιες της εγκυκλίου και συμφωνήθηκαν διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους της εγκυκλίου. Σε νέα συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου 2006, η ΕΠΟΕΤ ζήτησε απλοποίηση των Εντύπων και αποφασίσθηκε να κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιος προς όλο το Προσωπικό.

27 Οκτωβρίου 2006 – Κυκλοφορία νέας εγκυκλίου

Πιο κάτω παρουσιάζονται σχετικές διευθύνσεις με το περιεχόμενο της εγκυκλίου:

1. Το κείμενο της εγκυκλίου

2. Το έντυπο Ε26676

3. Το έντυπο Ε26677

Η αρχική συμφωνία για το Ευέλικτο Ωράριο έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2005. Το κείμενο των πρακτικών της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής.