Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Σύντομες Ειδήσεις για ενημέρωση του προσωπικού – 1/2018

2/4/2018

  1. Σε πρόσφατη συνεδρία Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ζήτησε και ενημερώθηκε μεταξύ άλλων και για τα πιο κάτω:
  • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Ζητήθηκε και έγινε ενημέρωση για τη βελτιστοποίηση στη χρήση του στόλου οχημάτων του οργανισμού και το όφελος που προέκυψε από τη χρήση του συστήματος GPS.
  • Ποιότητα αέρα στο κτήριο Ακρόπολης: Από την ενημέρωση διαφάνηκε ότι γίνονται αναλύσεις αέρα και άλλες ενέργειες με στόχο την επίλυση του προβλήματος. Η Διεύθυνση δεσμεύτηκε στην ολοκλήρωση και την επίλυση του προβλήματος μέχρι το τέλος Απριλίου 2018.

    2.    Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015-2018: Συνεχίζεται η διαβούλευση σε επίπεδο Ανωτέρας Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΑΜΕΠ) με τις δύο πλευρές να ενημερώνουν και αναλύουν τα αιτήματα τους. Η επόμενη συνεδρία είναι προγραμματισμένη για τις 12/4/2018.