Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συνέδριο Communicators Forum της UNI

Σημαντικά τα οφέλη από την ηλεκτρονική επικοινωνία

IMG_0192

Σ’ ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο όπου τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν, η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο και η τεχνολογία με τις άπειρες δυνατότητες της, προβάλλουν ως λύσεις σε οργανωμένα σύνολα που ενδιαφέρονται τόσο για την επίτευξη των στόχων τους όσο και την συνεχή εξέλιξή τους.

Αυτό ήταν το περιεχόμενο του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 10, 11 και 12 Ιουνίου 2009 από τη UNI Global Union (Διεθνές Δίκτυο Συντεχνιών) στο ξενοδοχείο “Constantinos the Great” στον Πρωταρά. Το συνέδριο διοργάνωσε η ΕΤΥΚ και η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) συμμετείχε με το συνάδελφο Σπύρο Κυρμίτση.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν οι παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την χρήση του Web 2.0 στις ιστοσελίδες των διαφόρων συντεχνιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 30 χωρών. Μέσα από τις παρουσιάσεις των διακεκριμένων ομιλητών αλλά και από τα αποτελέσματα των εργαστηρίων που λειτούργησαν μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου, φάνηκε ξεκάθαρα η σημαντικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η οποία έχει τη δυνατότητα να κτίζει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ μικρών και μεγάλων ομάδων ακόμα ατόμων σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, αναδεικνύοντας προβλήματα αντιλήψεις επιδιώξεις κρίσεις και άλλα πολλά. Όλα αυτά μέσω της επικοινωνίας τους με τις ιστοσελίδες του συνδικαλιστικού κινήματος.

Συμπερασματικά, οι σύνεδροι κατέληξαν ότι για καλύτερη επικοινωνία μέσω μιας πετυχημένης ιστοσελίδας είναι απαραίτητα να υπάρχουν σ’ αυτήν τα πιο κάτω στοιχεία:
• Να είναι διαδραστική (interactive) και όχι στατική (Discussion forums)
• Να έχει συνεχή επικοινωνία με τα μέλη
• Τα μέλη να έχουν επικοινωνία αναμεταξύ τους αλλά και με άλλες οργανώσεις.
• Να παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα συζήτησης προβλημάτων που τους απασχολούν με ανοικτές συζητήσεις.
• Να υπάρχουν συνδέσεις σε εργαλεία όπως το YouTube, Facebook κ.ά. τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθεί στρατηγική μέσα από τη συλλογή πληροφοριών.

Η τεχνολογία Web 2.0 η οποία βασίζεται στη διαδραστική ανταλλαγή περιεχομένου φάνηκε ότι μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στους πιο πάνω σκοπούς αφού δίνεται η ευκαιρία στις ηγεσίες των συντεχνιών να λαμβάνουν τα μηνύματα από τα μέλη τους. Τα οφέλη που αποκόμισαν οι σύνεδροι, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή τους να επεκταθεί σε όλα τα μέλη της UNI.