Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007-2009

Μετά από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις με την εργοδοτική πλευρά κατέστη δυνατό να επέλθει συμφωνία για ανανέωση της ΣΣΕ που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Το κείμενο της νέας ΣΣΕ 2007-2009.