Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Το νομοσχέδιο αποστέλλεται στην ΕΠΟΕΤ για να εκφράσει απόψεις

Στις 5 Ιουνίου 2006 η ΕΠΟΕΤ παρέλαβε το κείμενο του νομοσχεδίου και οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΠΟΕΤ, της ΟΗΟ και της ΣΕΚ άρχισαν να μελετούν το νομοσχέδιο εις βάθος ούτως ώστε να διακριβωθεί ποια θέματα και σε ποιο βαθμό καλύπτονται επαρκώς από το παρόν Νομοσχέδιο. Το κείμενο του νομοσχεδίου.

Επίσης η ΕΠΟΕΤ στις 13 Ιουνίου 2006 απέστειλε επιστολή με την οποία γνωστοποιούσε την παραλαβή του νομοσχεδίου και πληροφορούσε ότι, τα αρμόδια σώματα της καθώς και της ΟΗΟ και ΣΕΚ, θα μελετήσουν το θέμα και θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Επιστολή της ΕΠΟΕΤ προς το Γενικό Διευθυντή

Η ΕΠΟΕΤ στις 14 Ιουλίου 2006 απέστειλε προς το Γενικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ, με κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερομένους, επιστολή στην οποία καταγράφονται οι πάγιες θέσεις αρχών της, καθώς επίσης τρόποι περεταίρω χειρισμού του θέματος.Το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Συνάντηση κλιμακίου της ΕΠΟΕΤ και ΟΗΟ με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών

Στις 17 Ιουλίου 2006 έγινε συνάντηση στο γραφείου του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών όπου συζητήθηκε το θέμα και έχουν αποφασισθεί τα πιο κάτω (μέρος του σχετικού σημειώματος που ετοιμάσθηκε μέσα στα πλαίσια της συνάντησης):

“Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν τις ευαισθησίες των εργαζομένων, συμφωνεί με την ανάγκη διαλόγου με σκοπό και στόχο την πλήρη ενημέρωση των σκοπούμενων αλλαγών προκειμένου να εξασφαλίζεται αφενός η απαιτούμενη ευελιξία της ΑΤΗΚ αλλά και η διασφάλιση των βασικών θεμάτων που οι εργαζόμενοι προτάσσουν. Χρονικά το Υπουργείο θα φροντίσει τον προσεχή Σεπτέμβριο να δοθεί αυτή η ευκαιρία στο συνδικαλιστικό κίνημα να ενημερωθεί δεόντως έτσι που με την βοήθεια των νομικών του να τοποθετηθούν υπεύθυνα.”

Ο Σεπτέμβριος έχει περάσει

Ο Σεπτέμβριος πέρασε και η ΕΠΟΕΤ μέσω της ΟΗΟ απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2006, με την οποία καλείται το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε το συντομότερο δυνατό αρχίσει η ενημέρωση και ο διάλογος..Το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Αναμένεται η ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

15 Δεκεμβρίου 2006 – Συνάντηση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για συζήτηση του νομοσχεδίου.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε παρουσία των Υπουργών κ. Χάρη Θράσου και κ. Μιχάλη Σαρρή, των ΓΔ των δύο Υπουργείων, υπηρεσιακών παραγόντων, του Προέδρου του ΔΣ ΑΤΗΚ και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΤΗΚ, συζήτηση πάνω στις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου. Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ζήτησε όπως τύχει περισσότερης ανάλυσης των προνοιών του νομοσχεδίου. Διευθετήθηκε η πραγματοποίηση ημερίδας όπου θα παραστεί ο κύριος Μιχάλης Ραφτόπουλος ένας από τους κύριους συντάκτες του νέου νομοσχεδίου, ο οποίος θα αναλύσει τις πρόνοιες και θα απαντήσει σε ερωτήσεις διευκρινήσεις ενώπιον των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Ημερίδα θα γίνει αρχές του 2007.

4 Ιανουαρίου 2007 – Ημερίδα ανάλυσης του νέου Νομικού Πλαισίου της ΑΤΗΚ

Μετά από απαίτηση της ΕΠΟΕΤ και της ΟΗΟ προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Συγκοινωνιών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2007, στη Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ στη Λευκωσία, ειδική ημερίδα με σκοπό την ανάλυση του νομοσχεδίου που ετοιμάσθηκε για το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΤΗΚ. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο ερώτημα αν το νομοσχέδιο «ικανοποιεί, και σε ποιο βαθμό, τις βασικές αρχές που η ΕΠΟΕΤ και η ΟΗΟ είχαν θέσει γραπτώς προς τα δύο Υπουργεία»

Την ημερίδα παρακολούθησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΠΟΕΤ, ο Γενικός Γραμματέας και μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΟΗΟ-ΣΕΚ, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της ΕΠΟΕΤ κ. Μιχάλης Κυριακίδης. Το νομοσχέδιο ανέλυσε ο κ. Μιχάλης Ραφτόπουλος της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας.

Πέρα από τις θέσεις αρχών που η ΕΠΟΕΤ είχε αποστείλει από καιρού στα δύο Υπουργεία, θα ετοιμαστεί ειδικό υπόμνημα με τις τελικές λεπτομερείς θέσεις της ΕΠΟΕΤ, με τη βοήθεια και του νομικού μας συμβούλου, το οποίο θα κατατεθεί στα δύο Υπουργεία.

12 Ιανουαρίου 2007 – Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της ΟΗΟ-ΣΕΚ προς τους Υπουργούς.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων αναφέρει ότι σύντομα θα τους αποσταλούν οι απόψεις και εισηγήσεις της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) πάνω στις πρόνοιες του νομοσχεδίου και τους καλεί όπως κληθεί η συνδικαλιστική πλευρά για συζήτηση του θέματος πριν την προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το κείμενο της επιστολής.

26 Ιανουαρίου 2007 – Ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΠΟΕΤ ετοιμάζει κείμενο με θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Η ΕΠΟΕΤ ανάθεσε στο Νομικό της Σύμβουλο να ετοιμάσει μνημόνιο με τις θέσεις της όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Στις 16 Ιανουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας με το Νομικό Σύμβουλο όπου αναλύθηκαν τα συμπεράσματα της ημερίδας και καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες των παρατηρήσεων επί των προνοιών του νομοσχεδίου. Το προσχέδιο του μνημονίου που ετοίμασε ο Νομικός Σύμβουλος θα μελετηθεί από τη Γενική Γραμματεία.

30 Ιανουαρίου 2007 – Άρχισαν οι συναντήσεις ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων.

Αντιπροσωπεία της ΕΠΟΕΤ μαζί με το Γενικό Γραμματέα της ΟΗΟ – ΣΕΚ και αντιπροσωπεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΤΗΚ μαζί με το Γενικό Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είχαν κοινή συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου (26 Ιανουαρίου 2007) και με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ κ. Ανδρέα Αγγελίδη (30 Ιανουαρίου 2007) μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των Πολιτικών Κομμάτων για ουσιώδη θέματα που απασχολούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στο άμεσο μέλλον θα απασχολήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μεταξύ άλλων ενημερώθηκαν για το προτεινόμενο νομοσχέδιο και συζητήθηκαν διάφορες πρόνοιες που αφορούν άμεσα τα ωφελήματα και δικαιώματα των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα και το μέλλον του Οργανισμού.

20 Μαρτίου 2007 – Ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων γραπτώς με τις θέσεις των συντεχνιών.

Στις 20 Μαρτίου 2007, πέραν από τις επαφές που είχε αντιπροσωπεία της ΕΠΟΕΤ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με τα κοινοβουλευτικά κόμματα μέσα στα πλαίσια εκστρατείας ενημέρωσης τους για σοβαρά θέματα που θα απασχολήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, απεστάλει επιστολή προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους με την οποία κοινοποιήθηκαν γραπτώς τόσο οι θέσεις της ΕΠΟΕΤ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΤΗΚ σε σχέσει με τις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου που αφορά το θεσμικό πλαίσιο της ΑΤΗΚ, όσο και η θέση των συντεχνιών σε σχέση με τη μερισματική πολιτική.

Οι συντεχνίες καλούν τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα όπως μελετήσουν τις θέσεις τους και είναι στη διάθεσή των για περισσότερες επεξηγήσεις. Στόχος η προσπάθεια να πεισθούν τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για τις θέσεις των συντεχνιών και να τις υποστηρίξουν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Το κείμενο της επιστολής.

Το κείμενο των θέσεων και εισηγήσεων για το θεσμικό πλαίσιο.

Το κείμενο του ιστορικού για τη μερισματική πολιτική.

14 Ιουνίου 2007 – Κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνομων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007».

Στις 14 Ιουνίου 2007 κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνομων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007». Το νομοσχέδιο έχει παραπεμφθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αφού εγκρίθηκε προηγουμένως από το Υπουργικό Συμβούλιο.

25 Ιουνίου 2007 – Εργατική Διαφορά

Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιουνίου 2007, περιέχει πρόνοιες που παραβιάζουν συμφωνίες και κανονισμούς σε σχέση με τα κεκτημένα δικαιώματα και ωφελήματα του προσωπικού. Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) σε συνεργασία και συνεννόηση με την ΟΗΟ-ΣΕΚ, αποφάσισε να καταγγείλει το θέμα στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) διαφωνεί επίσης και με αρκετές πρόνοιες του νομοσχεδίου που άπτονται της λειτουργικότητας του Οργανισμού. Για όλα τα πιο πάνω η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) θα εκφράσει τις ανησυχίες της, τόσο στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα

Το κείμενο του νομοσχεδίου με τις αλλαγές από το προηγούμενο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.