Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Κατασκηνώσεις παιδιών στην Κύπρο, Καννάβια 2008.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) δέχεται αιτήσεις από μέλη της για συμμετοχή των παιδιών τους στις κατασκηνώσεις στα Καννάβια. Ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν είναι περιορισμένος και σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον πέραν από τις προσφερόμενες θέσεις θα γίνει κλήρωση.

Όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή των παιδιών τους θα πρέπει να εκτυπώσουν και συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ και να το αποστείλουν με φαξ στη ΣΕΚ ανάλογα με την επαρχία που εργάζονται στους πιο κάτω:

Λευκωσία – Σάββας Κούλας, Χρίστος Πελεκάνος και Σάββας Φιλίππου
Στο τηλέφωνο 22849849 και φαξ 22849859.

Λεμεσός – Μιχάλης Λοΐζου τηλέφωνο 25861000 και φαξ 25362567

Λάρνακα – Χρίστος Μάμας τηλέφωνο 24633633 και φαξ 24642110

Αμμόχωστος – Ανδρέας Χαραλάμπους τηλέφωνο 23821432 και φαξ
23826438 και

Πάφος – Μάριος Φιλιππίδης τηλέφωνο 26932293 και φαξ 26946356

Στο κάτω μέρος της αίτησης πρέπει να υπογράψει ένα μέλος της Γενικής Γραμματείας της ΕΠΟΕΤ ή ένας Γραμματέας Επαγγελματικού Τμήματος ή Επαρχιακού Γραφείου.

Σημειώνεται πως η υποβολή του εντύπου (αίτησης) θα πρέπει να συνοδεύεται με:

1. το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής,
2. το πιστοποιητικό γεννήσεως και
3. αντίγραφο του ενδεικτικού σχολικής χρονιάς.

Ποσό Συμμετοχής: € 54,62 (£32,12) Χ 8% Φ.Π.Α € 4,37(£2,57) = € 59,00
( £34,70 ). Όσον αφορά το κόστος της συμμετοχής, πρέπει να πληρώνεται στη ΣΕΚ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ:

1. Από 7/7-14/7/2008 θα φιλοξενηθούν αγόρια που κατά την Σχολική χρονιά 2007-2008 φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού ,Α’ και Β’ Γυμνασίου.

2. Από 14/7-21/7/2008 θα φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά 2007-2008 φοιτούσαν στις τάξεις Γ,’ Δ ’και Ε’ Δημοτικού.

3. Από 21/7-28/7/2008 θα φιλοξενηθούν κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά 2007-2008 φοιτούσαν στις τάξεις, ΣΤ΄ Δημοτικού Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα συν. Χρίστο Ρούσου τηλ. 22701228, 99610228.