Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Βραδινή εργασία στην ΑΤΗΚ και ανταπόκριση προσωπικού εκτός ωρών υπηρεσίας

Έχει αποφασιστεί όπως, σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό καλείται να εργαστεί έκτακτα κατά τη διάρκεια της νύκτας, παρέχεται η ευκαιρία καθυστέρησης στην ώρα προσέλευσης στην εργασία τους την επόμενη μέρα, 7 ώρες από τη λήξη της έκτακτης εργασίας. Δηλαδή, θα δίνονται 6 ½ συνεχόμενες ώρες ανάπαυση, συν επιπρόσθετη ½ ώρα για επιστροφή στο σπίτι του μετά την αποπεράτωση της έκτακτης εργασίας.

Το κείμενο της εγκυκλίου.