Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με Θυγατρικές Digimed και Iris

Αγαπητά Μέλη,

Θέλουμε να εκφράσουμε την απέραντη ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ο Οργανισμός μας, έχει προχωρήσει στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και για τις Θυγατρικές Εταιρείες Digimed και Iris, που ήταν μια διαχρονική θέση και πάγιο αίτημα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΑΣΕΤ-Cyta και ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ.

Ολοκληρώθηκε έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με την συνομολόγηση ΣΣΕ, μαζί με όλες τις θυγατρικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Cyta.

Το γεγονός της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, σφραγίστηκε με την θετική στάση του ΔΣ της Digimed και Iris και ειδικότερα του ΑΕΔ, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Η προσπάθεια μας ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού, είναι να υπάρχει συναντίληψη με τον Οργανισμό επί όλων των εργασιακών θεμάτων, αφού αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την αναβάθμιση των ωφελημάτων των εργαζομένων και των συνθηκών εργοδότησης των συναδέλφων, που για χρόνια εργάζονται και προσφέρουν στον Οργανισμό μέσω των θυγατρικών στις οποίες εργοδοτούνται.

Η συναντίληψη για όλα τα εργασιακά θέματα και ο σεβασμός στον ρόλο του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, αποτελούν την κύρια συνισταμένη για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, η οποία αντανακλάται στα οικονομικά αποτελέσματα του τεράστιου αυτού Ομίλου που ονομάζεται Cyta.

Από την ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)