Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη ΣΕΚ – 2024

Η φετινή Πρωτομαγιά τιμάται με την ανάλογη κατάνυξη που δημιουργούν οι Άγιες μέρες του Πάσχα, προσδοκώντας στην Ανάσταση και μέσα από μια χρονική συγκυρία όπου οι προκλήσεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι κλιματικές αλλαγές, η ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας επιδρούν αρνητικά στη ζωή των εργαζομένων.

Οι προκλήσεις και η ανάγκη βελτίωσης των μισθών και καλύτερης ρύθμισης της αγοράς εργασίας, καθιστούν ακόμα πιο διαχρονικά επίκαιρο το μήνυμα του αγώνα των εργατών του Σικάγο το 1886: κοινωνική δικαιοσύνη, ποιότητα και αξιοπρέπεια στην εργασία.

🔹Συνδικαλιστικά επιτεύγματα

Οι εργαζόμενοι απαιτούν και διεκδικούν αυτό που τους αναλογεί μέσα από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Μέσα από τους αγώνες που προηγήθηκαν, οι εργαζόμενοι μαζί με τις συντεχνίες τους, κέρδισαν όλα αυτά που σήμερα θεωρούνται ως δεδομένα και αυτονόητα και ανάμεσα σε άλλα:

👉Το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε,

👉 τις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν όρους εργασίας και αμοιβές,

👉 τα ταμεία προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών,

👉 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

👉 το δικαίωμα στην απεργία εκεί όπου πραγματικά κρίνεται ως αναγκαίο και ίστατο μέτρο αντίδρασης,

👉τα ταμεία ευημερίας,

👉 την ΑΤΑ,

👉 το ΓΕΣΥ

👉 τον κατώτατο μισθό,

👉τις ρυθμίσεις που διασυνδέονται με τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας,

👉 την ισότητα ανάμεσα στα φύλα,

👉 τις ρυθμίσεις για πάταξη φαινομένων βίας, παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία,

👉 όπως βέβαια και τη βελτίωση στις συνθήκες που διασυνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Αναπόσπαστο μέρος και συνιστώσα επίτευξης όλων αυτών των κατακτήσεων, αποτελεί και η ΣΕΚ, η οποία διανύει φέτος το 80ο έτος από την ίδρυσή της το 1944. 80 χρόνια γεμάτα δράσεις, αγώνες και επιτυχίες στα εργασιακά, στα κοινωνικά και στα εθνικά δρώμενα του τόπου μας.

80 χρόνια ανεξάρτητης, τεκμηριωμένης και συνετής πρωτοπορίας, αφήνοντας τη σφραγίδα της στις εξελίξεις στην Κύπρο, στην ενωμένη Ευρώπη και στο διεθνές στερέωμα. Αξιοποιώντας σε απόλυτο βαθμό το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, μακριά από λαϊκισμούς και αγκυλώσεις.

Τα προβλήματα που καταγράφονται σήμερα, ιδιαίτερα στη βάση της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, της πανδημίας, των έντονων πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας, όπως και της απαξίωσης και της έλλειψης κοινωνικής προσέγγισης από μερίδα εργοδοτών, επιβάλλουν την ενεργό παρουσία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Ενίσχυση μισθών

Στο πλαίσιο των ανατροπών που διαπιστώνονται, η ΣΕΚ αναδεικνύει τη μείωση των απολαβών σε συνάρτηση με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την καταστρατήγηση βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων και των όρων απασχόλησης, δημιουργώντας ανατροπές και στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και επιβράδυνση της υλοποίησης του στόχου που παραπέμπει στην κοινωνική συνοχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, η κερδοφορία των επιχειρήσεων από το 2010 μέχρι και το τέλος του 2023 εκτοξεύθηκε από το 18.1% στο 29% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ οι απολαβές των μισθωτών μειώθηκαν από το 47.6% στο 41.1% ως προς το ΑΕΠ.

Μέσα από αυτές τις σκληρές και άδικες πραγματικότητες, η ΣΕΚ έθεσε έγκαιρα ψηλά στις προτεραιότητές της, τη δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της δικαιοσύνης στην απασχόληση, ενισχύοντας τα εισοδήματα των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αγωνιστήκαμε και πετύχαμε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, τη θέσπιση και τη βελτίωση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, θέτοντας ήδη τους επόμενους στόχους που αφορούν την αξιοποίηση των παραμέτρων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον Κατώτατο μισθό, τόσο στο ύψος του, όσο και στην ωριαία του απόδοση, εδραιώνοντας την ποιότητα και την αξιοπρέπεια στην εργασία.

🔹Συμβάσεις για όλους

Παράλληλα, η ΣΕΚ στέλνει σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ως προς την ανάγκη για επέκταση της εφαρμογής του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων στη βάση και της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό. «Συμβάσεις για όλους». Οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους  ενάντια σε τυχόν εργοδοτικές αυθαιρεσίες ή προσπάθεια εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας τα εισοδήματα και τα παρεμφερή ωφελήματα, ρυθμίζοντας καλύτερα την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις και διασφαλίζοντας την εργατική ειρήνη και ομαλότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΣΕΚ ενώνοντας τη φωνή της με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων της οποίας αποτελεί πλήρες και ενεργό μέλος, διατρανώνει το αίτημα πως καμία δημόσια σύμβαση δεν θα πρέπει να προωθείται χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης και εφαρμογής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, συλλογικής σύμβασης, αίροντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε εργοδότες.

🔹ΑΤΑ για όλους

Στο ίδιο πλαίσιο της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και

των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ΣΕΚ θέτει και την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, με στόχο να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων ως βασικό συμβατικό δικαίωμα. Ξεκαθαρίζεται για ακόμα μία φορά πως, η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι σαφής και διασυνδέεται μόνο με την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών από τις πληθωριστικές πιέσεις, όπως ρητά αναφέρεται στη Μεταβατική Συμφωνία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την προσπάθεια διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα ή ως μέσω προαγωγής κοινωνικής πολιτικής.

🔹Εργαζόμενοι από Τρίτες Χώρες

Στην προσπάθεια και την ανάγκη καλύτερης ρύθμισης της αγοράς εργασίας, εμπίπτει και η πρόσφατη συμφωνία σε ότι αφορά τη διαδικασία παραχώρησης αδειών για απασχόληση εργαζομένων από Τρίτες Χώρες και η οποία θα κριθεί και αξιολογηθεί στην πράξη και στην εφαρμογή, τόσο ως προς τις πραγματικές προθέσεις όσο και σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος.

🔹Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του κοινωνικού διαλόγου, επιβάλλεται η ολοκλήρωση του διαλόγου για να υπάρξει ολιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, διασφαλίζοντας πως τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα θα βρίσκονται σαφώς πάνω από το όριο της φτώχειας, θα υπάρχει διασφάλιση και ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, δηλαδή των Ταμείων Προνοίας, όπως και διασαφήνιση και της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ μέσα από συγκροτημένη στρατηγική ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης του αποθεματικού του. Επιπρόσθετα, διασαφηνίζεται για ακόμα μια φορά πως, η ρύθμιση του θέματος της αναλογιστικής αναπροσαρμογής (12%) μπορεί και πρέπει να τύχει διαχείρισης στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης δημιουργώντας τις δυνατότητες μείωσης και απάλειψής του για όλους τους επηρεαζόμενους.

🔹Πράσινη και συνολική φορολογική μεταρρύθμιση

Τέλος, σε ότι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο και της πράσινης μετάβασης, η ΣΕΚ απαιτεί όπως προωθηθεί επιτέλους ένας στοχευμένος,  συγκροτημένος και ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος, ο οποίος θα θέτει τις βάσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας πραγματικά συνολικής και πράσινης φορολογικής μεταρρύθμιση. Μέσα από αυτή, θα πρέπει να επιβαρύνεται η ρύπανση και να περιορίζεται η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, στο πλαίσιο και της ανάγκης για ομαλή μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία και συνυπολογίζοντας τη σύνθεση και το ηλικιακό προφίλ της οικογένειας.

🔹Ευρωπαϊκή  Ένωση

Η συμπλήρωση  είκοσι χρόνων από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε, επιβεβαιώνει την πορεία αλλά και την προσήλωσή μας στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενωμένης Ευρώπης, αναδεικνύοντας την κοινωνική της διάσταση και την προσήλωσή της σε ανθρωποκεντρικές αρχές και αξίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση όλοι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε και έργο να επιτελέσουμε και ως εκ τούτου, καλείται τόσο η Πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, όσο και η εργοδοτική πλευρά να αποδείξουν τον σεβασμό και την εκτίμησή τους προς τους εργαζόμενους, ως βασική συνιστώσα ανάπτυξης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσα από την ενίσχυση της αγοράς εργασίας επενδύοντας και ανταμείβοντας το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό.

Ημέρα Πρωτομαγιάς και τιμούμε αλλά και μνημονεύουμε όλους όσους με τους αγώνες, τις θυσίες, το όραμα και τις πράξεις τους, έχουν πετύχει να πάρουν την εργασία, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την οικονομία πολύ πιο μπροστά, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, όπως και την ανθρώπινη ιδιότητα και αξιοπρέπεια ως τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης και δημιουργίας.

🔹Εργατική Πρωτομαγιά 2024

Η ΣΕΚ διεκδικεί:

👉 Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων και εδραίωση της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, στη βάση της επέκτασης και εδραίωσης των συλλογικών συμβάσεων για όλους

👉 Ενίσχυση του κράτους δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας

👉 Δημιουργία συνθηκών πλήρους ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στο πλαίσιο και των επιδράσεων της κλιματικής κρίσης