Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022: για ένα φιλόδοξο μέλλον μετά την πανδημία

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, απευθύνουμε ευχές και δηλώνουμε σεβασμό στους αγώνες και τη προσφορά όλων των Γυναικών του τόπου.

 

Η ισότητα των φύλων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ΕΕ. Η πανδημία του κορωνοϊού όμως έχει επιφέρει δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες και θέτει σε κίνδυνο τα επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις και έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπισή τους, ιδιαίτερα δεδομένης της επιδείνωσης των ανισοτήτων λόγω της πανδημίας.

Πιο κάτω οι δράσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων:

  • Διασφάλιση “κλιματικής δικαιοσύνης”  – υιοθέτηση μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες (2017)
  • Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ, τόσο εντός όσο κι εκτός διαδικτύου (2018)
  • Υιοθέτηση νέων κανόνων για την εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής με υψηλότερα ελάχιστα πρότυπα για την άδεια γονέων, πατρότητας και τις άδειες των φροντιστών (2019)
  • Έκκληση για τη θέσπιση ειδικών στόχων μείωσης, επενδύσεις, ρυθμίσεις εργασίας και κατάρτιση για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων (2020)
  • Έκκληση για την εξάλειψη της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (2020)
  • Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία, πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και ενθάρρυνση των κοριτσιών που επιθυμούν να σπουδάσουν θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, καθώς και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (2021)
  • Επανάληψη της έκκλησης για επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως από όλα τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2021)

Για το 2022 βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η τηλεργασία, η ισότητα των φύλων, η ψυχική υγεία και η μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς της γυναίκας στη ζωή, τιμά την Παγκόσμια Ημέρα και αντί δώρων προς την κάθε μια από εσάς, συνεισφέρει όπως κάθε χρόνο εκ μέρους σας, χρηματικό ποσό σε ΜΚΟ.

Φέτος αποφασίστηκε όπως προσφερθεί το ποσό των €1000 ευρώ στο Πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης του «Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων – Μοναδικά Χαμόγελα»

Στις Φωτογραφίες αντιπροσωπεία της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αποτελούμενη από τον Γ. Γραμματέα Ηλία Δημητρίου, τον Αναπληρωτή Γραμματέα Κυριάκο Σιακαλλή και τον Οργανωτικό Γραμματέα Θεόδουλο Θεοδούλου παραδίδουν την σχετική επιταγή.

Περισσότερα για τον «Παγκύπριο Σύνδεσμο Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων Μοναδικά Χαμόγελα» μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.monadikacenter.com.cy

Συνημμένα επίσης η διακήρυξη της ΣΕΚ για την μέρα της Γυναίκας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας OHO-ΣΕΚ_ΚΑΡΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022