Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Ενεργοποίηση απόφασης Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιείται σήμερα 1/3/2024 η απόφαση του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου ημερομηνίας 25/11/2023 όπου ομόφωνα ανακήρυξε τον συνάδελφο Ηλία Δημητρίου, Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), μετά την αφυπηρέτηση και για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα επανέγκρισης από Παγκύπριο Συνέδριο.
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) θα συμμετέχει στις συγκλίσεις των Διοικητικών Σωμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 15 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ που είναι:
15.1 Το Παγκύπριο Συνέδριο
15.2 Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
15.3 Το Γενικό Συμβούλιο
15.4 Η Εκτελεστική Επιτροπή
15.5 Η Γενική Γραμματεία
Επίσης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Οργάνωσης ο Επίτιμος Πρόεδρος τίθεται επικεφαλής της διαπραγματευτικής Ομάδας της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ).
Για τον σκοπό αυτό, πληροφορείστε ότι ο συνάδελφος Ηλίας Δημητρίου από 1/3/2024 θα βρίσκεται στα Κεντρικά Διοικητικά Γραφεία, στον 2ο όροφο αριθμό γραφείου 288.
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) παραμένει στην διάθεση σας.
Από την ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ)
1/3/2024