Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy
Category

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Μελών ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) (Ωρομίσθιο και Μόνιμο Προσωπικό)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), μετά από διαγωνισμό που διεξήχθη για παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Ωρομίσθιο Προσωπικό της , έχει συμβληθεί με ...Περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ύστερα από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-ΑΤΗΚ, για συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ...Περισσότερα

Αναθεώρηση του τρόπου παραχώρησης των πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ζήτησε όπως συμπληρωθεί η εφαρμογή των προνοιών της ΣΣΕ 2004-2006 περιλαμβανομένης και της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων. Αυτό κατέστη δυνατό μετά ...Περισσότερα