Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy
Category

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Το νομοσχέδιο αποστέλλεται στην ΕΠΟΕΤ για να εκφράσει απόψεις Στις 5 Ιουνίου 2006 η ΕΠΟΕΤ παρέλαβε το κείμενο του νομοσχεδίου και οι νομικοί σύμβουλοι της ...Περισσότερα