Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

7-8 Οκτωβρίου 2006 – Διήμερη συνάντηση της Γενικής Γραμματείας

Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση της Γενικής Γραμματείας στις Εξοχικές Κατοικίες του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην Κακοπετριά.

Στη συνάντηση εξετάσθηκαν όλα τα τρέχοντα και άλλα θέματα, έγινε συζήτηση και πάρθηκαν αποφάσεις. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία να γίνει συνάντηση σχεδόν με όλο το προσωπικό που εργοδοτείται από το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ και εργάζεται στις Κατοικίες Κακοπετριάς όπου συζητήθηκαν θέματα που το αφορούν.