Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

26ο Παγκύπριο Συνέδριο ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αποφάσισε όπως το 26ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2017 στο Μέγαρο της ΣΕΚ στη Λευκωσία.

Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι εκλογικό. Πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο πραγματοποιούνται οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Επαγγελματικών Τμημάτων, Γραφείων και Ενώσεων στις οποίες εκλέγονται τα Μέλη της Επιτροπής και οι Γενικοί Αντιπρόσωποι που αποτελούν τους Αντιπροσώπους του Παγκυπρίου Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα.

Υποβολή υποψηφιότητας ΓΣ

Ανακοίνωση για 26o -ΠΣ- Εκλογικές Συνελεύσεις ΕΤ Γραφείων Ενώσεων