Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών της UNI – Αθήνα 20-21 Απριλίου 2007.

Με σύνθημα «Μαζί μπορούμε» «Together we can» διοργανώθηκε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, την περίοδο 20-21 Απριλίου 2007, το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών των συντεχνιών μελών της Union Network International – UNI.

Το ξενοδοχείο όπου διεξήχθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου

Στο συνέδριο συμμετείχαν 350 συνδικαλιστές από διάφορες χώρες με φιλοξενούσα οργάνωση την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας – ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Η εκπροσώπηση της κάθε συντεχνίας μέλους στο συνέδριο ήταν ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της. Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο με δύο αντιπροσώπους, τον Πρόεδρο και το Βοηθό Γενικό Γραμματέα.

Το συνέδριο που ήταν εκλογικό προέδρευσε ο απερχόμενος Πρόεδρος της UNI Telecom συν. Larry Cohen ο οποίος παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο Πρόεδρο συν. Shoji Morishima από την Ιαπωνία.

Shoji Morishima takes over as UNI Telecom World President from Larry Cohen

Τους σύνεδρους χαιρέτισαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Απασχόλησης της Ελλάδας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Παναγής Βουρλούμης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας – ΓΣΕΕ συν. Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ συν. Παναγιώτης Κούτρας και ο Γενικός Γραμματέας της UNI Global Union συν. Philip Jennings ο οποίος με τη δυνατή σε ύφος και περιεχόμενο ομιλία του κατάφερε να σηκώσει όρθιους όλους τους σύνεδρους και να τον χειροκροτούν.

General Secretary Philip Jennings brings delegates to their feet

Μετά το τελετουργικό μέρος και τους χαιρετισμούς συνέχισαν οι εργασίες του συνεδρίου με παρεμβάσεις συνέδρων που βασίζονταν στην έκθεση δραστηριοτήτων, το μέλλον των τηλεπικοινωνιών και ο ρόλος των συντεχνιών, προϊόντα σύγκλησης, ρυθμιστικές αρχές και ανταγωνισμός, πολυεθνικές εταιρείες και ο ρόλος των συντεχνιών στη γενική οργάνωση των εργαζομένων, in sourcing-outsourcing- off shoring, ιδιωτικοποιήσεις και είσοδος ιδιωτικών μεγάλων κεφαλαίων με ιδιωτικές τοποθετήσεις στη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τρόπους με τους οποίους η UNI μπορεί να βοηθήσει τις συντεχνίες/μέλη της, μέσα από τις εμπειρίες της αλλά και έμπρακτα μέσα από το σύστημα αλληλεγγύης που υπάρχει μεταξύ των οργανισμών που στεγάζονται κάτω από τη UNI. Συγκεκριμένα, κάλυψαν τρόπους που η UNI μπορεί να βοηθήσει μια οργάνωση να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όπως ο ανταγωνισμός, ο κρατικός παρεμβατισμός, η οργάνωση του προσωπικού, η ενημέρωση για ευρωπαϊκά θέματα και νομοθεσίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, η ανάπτυξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων τον 21ο αιώνα, καθώς και σειρά άλλων θεμάτων που διέπουν μια μοντέρνα συνδικαλιστική οργάνωση.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση του θέματος επικοινωνία μεταξύ της UNI και των συντεχνιών μελών όπου παρουσιάστηκε σχέδιο αναβάθμισης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ειδικά η χρήση ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών περιοδικών, τηλεσυνδιασκέψεων και για τα Web Blogs για τοποθετήσεις θεμάτων, συζήτηση κατάθεση απόψεων και άλλα.

Το έμβλημα του συνεδρίου

Βασική αναφορά στο συνέδριο ήταν η αναθεώρηση των υποχρεώσεων/ υποσχέσεων και στόχων τόσο της UNI όσο και των συντεχνιών μελών.

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου περιέχονται αναφορές για υποστήριξη εκ μέρους της UNI για υπογραφή και εφαρμογή γενικών συμφωνιών κυρίως με πολυεθνικές εταιρίες που να επιτρέπουν την οργάνωση των εργαζομένων σε συντεχνίες και τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επίσης για τις ιδιωτικοποιήσεις αναφέρεται ότι πρέπει να προσεχθεί η μείωση του μόνιμου προσωπικού με απασχόληση προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας, προσωπικά συμβόλαια, μερική απασχόληση κτλ. Η ανάθεση εργασιών σε τρίτους και ανάθεση εργασιών κυρίως προσφορά υπηρεσιών τηλεξυπηρέτησης και πληροφορικής σε τρίτες χώρες με χαμηλούς μισθούς μειώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και το προσωπικό.

H UNI δεν εστιάζει τους αγώνες της μόνο για υπεράσπιση των ωφελημάτων των εργαζομένων, νοιάζεται για σύγχρονες ποιοτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για γρήγορο διαδίκτυο, κοινωνική ευθύνη και προσφορά βελτιωμένων ευρυφασματικών υπηρεσιών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οικιακούς συνδρομητές.

Τα πράκτικά του συνεδρίου θα τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα μόλις μας αποσταλούν.