Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

15 Ιουνίου 2006 – Συνάντηση της Γενικής Γραμματείας

Στις 15 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, ολοήμερη συνάντηση της νέας Γενικής Γραμματείας, όπως αυτή προέκυψε μέσα από το 23ον Παγκύπριο Συνέδριο της 3ης Ιουνίου 2006, στην οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που χειρίζεται η ΕΠΟΕΤ.

Έγινε ανάλυση των βασικών εργασιακών θεμάτων, συζήτηση κατάθεση απόψεων και συμφωνήθηκε ο χειρισμός τους και οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας.

Πέραν τούτου η Γενική Γραμματεία ανάλυσε τις διαδικασίες λειτουργίας της και αυτές των άλλων Σωμάτων και καθορίστηκαν οι πυλώνες που θα στηρίξουν μια σωστή και αποτελεσματική πορεία. Βασικά καθορίστηκαν ο προγραμματισμός και οι ενέργειες για την Ενημέρωση, Επικοινωνία, Οργάνωση και Συμμετοχηκότητα.