Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ωράριο τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Μετάδοσης

Το κείμενο της συμφωνίας όπως περιέχεται στο πρακτικό της συνεδρίας της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2006.

Το κείμενο των επεξηγήσεων και διευκρινήσεων που συμφωνήθηκαν στη συνεδρία της Ανώτερας Μικτής Επιτροπής με ημερομηνία 3 Αυτγούστου 2006 και αφορά την πιο πάνω συμφωνία.