Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Τροποποίηση του νόμου Ν.116 (1) 2006 και Ν.117 (1) 2006 (Μερισματική πολιτική)

Το κείμενο της επιστολής που στάλθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2009, προς τον Υπουργό Οικονομικών.