Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Μελών ΕΠΟΕΤ- (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – Μόνο Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη – Αφορά Μόνιμο Προσωπικό και Συνταξιούχους ( μέχρι την ηλικία των 65)

Το Πλήρες Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Εξωνοσοκομειακή και Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη) μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΕΠΟΕΤ-Medilife Plan – Ενδονοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη.

Το Νέο Σχεδίο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ( Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη μόνο) για το μόνιμο προσωπικό και συνταξιούχους μέλη της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλίκ στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΕΠΟΕΤ-Medilife Plan – Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη μόνο.