Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Μελών ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) (Ωρομίσθιο και Μόνιμο Προσωπικό)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), μετά από διαγωνισμό που διεξήχθη για παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Ωρομίσθιο Προσωπικό της , έχει συμβληθεί με την ασφαλιστική εταιρία Metlife-Alico για την περίοδο 17/1/2015 – 17/1/2016. Στο αρχείο που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ ή στον σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου παρουσιάζονται τόσο οι παρεχόμενες καλύψεις όσο και τα ασφάλιστρα. Όλο το ωρομίσθιο προσωπικό, μέλη της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ),που ήταν ασφαλισμένα στην προηγούμενη ασφαλιστική εταιρία (Eurolife), έχουν μεταφερθεί στην νέα ασφαλιστική εταιρία άμεσα έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί κενό ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Μετά από συμφωνία με την Metlife-Alico το παρεχόμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να επωφεληθεί και το μόνιμο προσωπικό που είναι μέλη της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ).

Σε πολύ γενικές γραμμές το σχέδιο για κάθε ασφαλιζόμενο καλύπτει:

1. Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο περιλαμβανομένου ΗΠΑ και Καναδά
2. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι 1500 ευρώ (επισκέψεις, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις κτλ)
3. Κάλυψη Φυσιολογικού Τοκετού 2.000 ευρώ
4. Κάλυψη Καισαρικής τομής 2.500 ευρώ
5. Ασφάλεια Ζωής 20.000 ευρώ
6. Ασφάλεια μόνιμης ή ολικής ανικανότητας 20.000 ευρώ
7. Ασφάλεια σοβαρών ασθενειών 5.000 ευρώ
8. Καλύπτει παιδιά μέχρι την ηλικία των 25 ενόσω είναι φοιτητές

Μηνιαία Ασφάλιστρα
1. Μέλος 40 ευρώ/μήνα
2. Μέλος και ένα εξαρτώμενο 76,70 ευρώ/μήνα
3. Μέλος και οικογένεια (ανεξαρτήτως αριθμού εξαρτωμένων) 113,4 ευρώ/μήνα

Για οποιαδήποτε πληροφορίες τόσο το ωρομίσθιο προσωπικό όσο και το μόνιμο προσωπικό μέλη της ΕΠΟΕΤ μπορούν να αποταθούν στους πιο κάτω συναδέλφους:

1. Χριστόδουλος Κακουρής – Γενικός Οργανωτικός ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – 22707151 / 99410938
2. Νικόλας Μιχαηλίδης – Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – 22702883 / 99410087
3. Κώστας Μανούχου – Γενικός Ταμίας ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – 22701249 / 99610249

Αναλυτική περιγραφή Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης Σχεδίου Medlife-Alico για ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ).