Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συνομολόγηση ΣΣΕ με Θυγατρική Cytacom Solutions Ltd

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ως ιστορική για το Συνδικαλιστικό Κίνημα στον Οργανισμό καθώς μετά από αρκετές προσπάθειες των προηγούμενων χρόνων, συνομολογήθηκε για πρώτη φορά Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την Θυγατρική εταιρεία Cytacom. Οι σχετικές ΣΣΕ που υπογράφτηκαν και επισυνάπτονται, σηματοδοτούν ταυτόχρονα και την έναρξη του θεσμικού διαλόγου για εργασιακά θέματα που απασχολούν το Προσωπικό. Καταλήγοντας ενημερώνουμε ότι συμφωνήθηκε με τον Οργανισμό όπως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνομολογηθούν ΣΣΕ και για το Προσωπικό των Θυγατρικών Digimed και Iris.