Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συμφωνία Πλαίσιο για τη ΣΣΕ 2007-2009

Με την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο για τη ΣΣΕ 2007-2009 έχει συμφωνηθεί το ύψος των μισθολογικών αυξήσεων και η κατανομή του μέσα στα χρόνια της ΣΣΕ. Επίσης έχει ανοίξει ο δρόμος για έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση ΣΣΕ για τα παρεμφερή ωφελήματα.

Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο.