Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συμφωνία νέων ωραρίων λειτουργίας των Καταστημάτων

Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέγραψαν τη συμφωνία που διαφοροποιεί τα ωράρια των Καταστημάτων.

Το κείμενο της συμφωνίας.