Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συμφωνία μεταξύ ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – ΑΤΗΚ για το Έκτακτο/Ωρομίσθιο Προσωπικό

Ανακοίνωση προς το επηρεαζόμενο προσωπικό.

Επισυνάπτεται η συμφωνία που συνομολόγησε η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) με την ΑΤΗΚ, στις 31/08/2006 και αφορά το χρόνο και τρόπο μεταφοράς του Έκτακτου Προσωπικού στην κατηγορία του Ωρομίσθιου.

Η εν λόγω συμφωνία καλύπτει όλο το προσωπικό του ΚΤΕ είτε αυτοί προσελήφθηκαν ως έκτακτοι, ή ωρομίσθιοι, ή ακόμα και αν προσελήφθηκαν από τη Θυγατρική Digimed.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) μετά και την πιο πάνω συμφωνία που ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα των συμβολαίων και εντάσσει το προσωπικό στην κατηγορία του Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού στόχο έχει:

α) Τη συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει τους βασικούς όρους εργοδότησης.

β) Την προώθηση αιτημάτων ή και προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό.