Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συμφωνία για ανανέωση της ΣΣΕ (2009-2011) για το προσωπικό του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ

Στις 8 Ιανουαρίου 2009, υπογράφθηκε η συμφωνία ανανέωσης της ΣΣΕ για το προσωπικό του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.

Το κείμενο της συμφωνίας.