Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2006

Για το πλήρες κείμενο της ΣΣΕ πατήστε το σύνδεσμο ΣΣΕ 2004-2006.

Επιμέρους θέματα που συμφωνήθηκαν, κείμενο 1, κείμενο 2.

Σε συνεδρία της ΜΣΕ ημερομηνίας 17/3/2008 συμφωνήθηκε ο τρόπος παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων και μερικώς τροποποιήθηκε το σχετικό κείμενο της ΣΣΕ 2004-2006.

Το σχετικό κείμενο.

Οι νέοι πίνακες.