Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το Προσωπικό που εργάζεται στο ΤΕΥ – ΑΤΗΚ

Μέσα στο Δεκέμβριο του 2006 συμφωνήθηκε μεταξύ του ΔΣ του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ και της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) να γίνει καταγραφή των υφιστάμενων όρων εργοδότησης του προσωπικού.

Το κείμενο των υφιστάμενων όρων εργοδότησης.

Στη συνέχεια μετά από διαβούλευση με το Προσωπικό η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) υπέβαλε προς το ΔΣ του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ κατάλογο αιτημάτων.

Έγιναν διαπραγματεύσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπογραφή της πρώτης ΣΣΕ 2007-2008 στις 17 Απριλίου 2007.

Το κείμενο της ΣΣΕ 2007-2008