Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Τις τελευταίες μέρες έγινε εκ νέου αρκετός λόγος για τη στρατηγική της Λισσαβόνας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική απασχόλησε αυτεπάγγελτα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσο και ευρεία σύσκεψη στο Γραφείο Προγραμματισμού, που είναι το αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης στο οποίο ανήκει η ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής.

Όπως είναι γνωστό η συγκεκριμένη στρατηγική που αποτελεί μια περιεκτική σειρά μεταρρυθμίσεων, στοχεύει να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική, με καλύτερες θέσεις απασχόλησης και ψηλή κοινωνική συνοχή.

Κάθε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει το δικό της Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ) το οποίο βρίσκεται μόνιμα κάτω από το μικροσκόπιο αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΣΕΚ ήταν παρούσα και στις δύο συσκέψεις και μέσα από το περιεχόμενο της συζήτησης υπέδειξε πως για να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην Κύπρο θα πρέπει ανάμεσα σε άλλα να υλοποιηθούν και τα πιο κάτω:

• Να προχωρήσουν τάχιστα οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα συνταξιοδότησης και υγείας, θέματα για τα οποία προς το παρόν παίρνουμε απροβίβαστο από την Ε.Ε. Ιδιαίτερα μας ανησυχεί το πισωγύρισμα στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, που από το 2008 παραπέμπεται για το 2009, χωρίς να προαποκλείεται ότι δεν θα φθάσουμε αισίως και στο 2010.

• Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία δημόσιων μεταφορικών μέσων, που θα είναι ποιοτικά και θα ελαχιστοποιούν το κόστος που υφίσταται σήμερα ο πολίτης, σαν αποτέλεσμα της πλήρους εξάρτησης του από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

• Να εφαρμοσθούν πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης των νέων. Η ανεργία των νέων είναι ψηλή σε σύγκριση με τη συνολική ανεργία και πρέπει να διευκολυνθεί η μετάβαση από τη σχολική εκπαίδευση στον επαγγελματικό βίο.

• Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, για την οποία η στρατηγική της Λισσαβόνας αποδίδει τεράστια σημασία.

• Να καταρτισθεί και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας αδρανούν εργατικό δυναμικό, κυρίως γυναίκες. Προς τούτο πρέπει να λειτουργήσουν πλησίον βιομηχανικών περιοχών παιδοκομικοί και βρεφοκομικοί σταθμοί με ευθύνη του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης γιατί κάθε χώρα και κάθε αγορά εργασίας έχει τις δικές της ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες.

• Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας χρειάζεται υγιή δημόσια οικονομικά. Αυτά μπορούν να βελτιωθούν χωρίς να υπάρξει επιβολή νέων φορολογιών. Τα δημόσια έσοδα μπορούν να αυξηθούν με την είσπραξη καθυστερημένων φόρων, με την πάταξη της φοροδιαφυγής που γίνεται κατά κανόνα από αυτοτελώς εργαζόμενους και εταιρείες, με την πολεοδομική αμνηστία και τιτλοποίηση ακινήτων καθώς επίσης και με τη φορολόγηση στη βάση των κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης.