Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μέσα στα πλαίσια του διαλόγου που άρχισε για τον Εκσυγχρονισμό της Cyta έγινε την Παρασκευή 20/5/2016 παρουσίαση  στο συνδικαλιστικό κίνημα για κάθε κύρια θυγατρική εταιρεία ξεκινώντας από την Cyta Hellas και δίνοντας έμφαση στα έσοδα-έξοδα, στους ιδίους τρόπους και πόρους διασφάλισης της αυτονομίας/βιωσιμότητάς τους και την αξία της κάθε εταιρείας.

Κατά την παρουσίαση και πριν να δημοσιευθεί και η έκθεση του ΓΕ, είχαμε εκφράσει τις εξής θέσεις :

  • Η αρμοδιότητα λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες της Cyta, παραμένει στην Διεύθυνση και, κυρίως, στη Διοίκηση του Οργανισμού, οι οποίες έχουν παράλληλα και ανάλογη υποχρέωση λογοδοσίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ρόλο και ευθύνη ως εκ της αυτονόητης υποχρέωσης τους για προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων της Cyta.
  • Η ανάγκη χρηστής διοίκησης παραμένει ισχυρή και σε σχέση με τις θυγατρικές εταιρείες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου που τις διέπει πιθανό να μην επιβάλλει τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Κατ’ ακολουθία, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου, σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Θυγατρικές
  • Ειδικά για το θέμα της Cyta Hellas, η οποία λόγω μεγέθους έχει και τη σημαντικότερη επίπτωση στα οικονομικά δεδομένα της Cyta, εκφράστηκε ανησυχία λόγω της συστηματικής διάστασης των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων με τις εκάστοτε προβλέψεις.

Τα ευρήματα της έκθεσης του ΓΕ, που δημοσιεύτηκε χθες, μας ανησυχούν. Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρει ο ΓΕ, η Cyta Hellas συστηματικά αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις προβλέψεις,     έστω και εάν αυτές αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω.  Ιδιαιτέρως επικριτικός είναι ο ΓΕ για τους χειρισμούς που έγιναν για την «πώληση» χωρητικότητας κυκλωμάτων από τη Cyta Hellas προς τη Cyta.

Εδώ και χρόνια οι ΣΟ τονίζουμε την ανάγκη για μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας με ρεαλιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για να διαφυλαχθεί η λειτουργία του Οργανισμού.

Καλούμε Διοίκηση και Διεύθυνση να αναλάβουν τις ευθύνες τους τόσο έναντι της Cyta όσο και έναντι των εργαζομένων.

Οι ΣΟ είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν το καλώς νοούμενο συμφέρον του οργανισμού με όλα τα μέσα που διαθέτουν.

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

  • ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
  • ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-CYTA
  • ΑΣΕΤ-Cyta (ΟΜΕ-Cyta)
  • ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ)