Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Περισσότερες και ποιοτικότερες εργασίες και η Στρατηγική της Λισσαβόνας

Ο συνάδελφος Ανδρέας Καρυόλαιμος Γραμματέας του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού της ΕΠΟΕΤ, παρακολούθησε το σεμινάριο και καταθέτει κείμενο με τις κυριότερες πτυχές και επεξηγήσεις των παρουσιάσεων.