Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Minolta DSC

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1982 στο πλαίσιο της δράσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών και δέχεται παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 2-14 ετών. Βρίσκεται στην οδό Ηλιουπόλεως 3 στον Άγιο Ανδρέα στη Λευκωσία.

Σκοπός του Κέντρου είναι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών αυτών και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στο Κέντρο φοιτούν σήμερα 16 παιδιά, ενώ άλλα τρία με τέσσερα παιδιά φοιτούν περιστασιακά σε αυτό.

Διαθέτει δύο αίθουσες υποδοχής, μια αίθουσα ειδικής αγωγής, δύο αίθουσες φυσιοθεραπείας, ένα πολυαισθησιακό δωμάτιο (sensory room) και μια αίθουσα λογοθεραπείας.

Το Κέντρο λειτουργεί από τις 7π.μ. μέχρι τις 3μ.μ., ωράριο που, κατά την άποψη του Διευθυντή του Κέντρου, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γονιών που μεταφέρουν εκεί τα παιδιά τους. Με σκοπό την ένταξη των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, γίνονται προσπάθειες μερικής ένταξής τους, μια ή δύο φορές τη βδομάδα, σε συνηθισμένα δημόσια νηπιαγωγεία.

Πολλά παιδιά του Κέντρου έχουν ενταχθεί μερικά ή ολικά σε συνηθισμένα νηπιαγωγεία ή δημοτικά, ενώ άλλα έχουν ενταχθεί στο ειδικό δημόσιο σχολείο «Ευαγγελισμός» λόγω του ότι είχαν φτάσει στο όριο ηλικίας των 14 και δεν μπορούσαν πλέον να παραμείνουν στο Κέντρο.

Οι οικονομικοί πόροι του Κέντρου προέρχονται από την ετήσια επιδότηση του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας, τα έσοδα του Ραδιομαραθώνιου, μηνιαίο επίδομα ύψους £300 για τα έξοδα διαβίωσης των παιδιών του Κέντρου και £80 δίδακτρα για τη φοίτησή τους στο Κέντρο, ιδιωτικές εισφορές, δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις.
Παρόμοιας μορφής εκπαίδευση παρέχει και το Ειδικό Δημόσιο Σχολείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο φοιτούν 42 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πολλά από αυτά φοιτούσαν πριν από την ένταξή τους στον «Ευαγγελισμό», στο Κέντρο Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών. Συγκεκριμένα, 15 παιδιά που φοιτούν σήμερα στον «Ευαγγελισμό» και βρίσκονται σε τροχοκάθισμα φοιτούσαν πριν στο Κέντρο.

Τρεις μέρες τη βδομάδα παρέχεται η ευχέρεια της ολοήμερης παραμονής των παιδιών στο σχολείο και για το σκοπό αυτό όσοι γονείς επιλέξουν την ολοήμερη παραμονή, καταβάλλουν το ποσό των £50 για την κάλυψη των εξόδων σίτισης, μεταφοράς, συνοδού και οδηγού λεωφορείου.

Την αντιπροσωπεία της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου κ. Πολύβιος Μυλωνά ο οποίος αφού ανέλυσε τους σκοπούς και το έργο που επιτελείται στο Κέντρο ξενάγησε την αποστολή στους διάφορους χώρους.