Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) 2007

Minolta DSC
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007, στο μέγαρο της ΣΕΚ στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη μετά το 23ο Παγκύπριο Συνέδριο.

Ως ένας σταθμός μεταξύ δύο συνεδρίων η συνδιάσκεψη ανέλυσε τους στόχους που έθεσε το προηγούμενο παγκύπριο συνέδριο και τα αποτελέσματα μετά από ένα χρόνο, έθεσε τους προβληματισμούς για το σήμερα και κατέγραψε τους στόχους και προοπτικές για το αύριο.

Όλοι οι Αντιπρόσωποι παρέλαβαν κείμενο του απολογισμού (έκθεσης δράσης) στο οποίο καταγράφετε η εξέλιξη που είχαν διάφορα θέματα και προβλήματα που χειρίστηκε η οργάνωση.

Της συνδιάσκεψης προέδρευσε ο συν. Ερωτόκριτος Κουμίδης, Γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ, εκ μέρους της ΣΕΚ.

Minolta DSC
Χαιρετίζοντας τη συνδιάσκεψη ο συν. Ερωτόκριτος Κουμίδης, αναφέρθηκε στη κρίσιμη καμπή για τα κοινωνικά και οικονομικά πράγματα του τόπου και στο νέο εργασιακό τοπίο που υπάρχει μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας σε συσχετισμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο οξύς και αδυσώπητος ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών βρίσκει την ΑΤΗΚ σε μια κρίσιμη καμπή και καλείται το προσωπικό της να βοηθήσει την ΑΤΗΚ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων.

Διαβεβαίωσε ότι η ΣΕΚ θα βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό αρωγός και συμπαραστάτης. Η ΣΕΚ έγκαιρα κάλεσε την Κυβέρνηση να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να καταστεί η ΑΤΗΚ ευέλικτος οργανισμός, χωρίς βέβαια να θυματοποιηθεί το προσωπικό και χωρίς να πληγεί η αποστολή του οργανισμού.

Τελειώνοντας ευχαρίστησε την Ηγεσία της ΕΠΟΕΤ για το έργο το οποίο επιτελεί για την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων στην ΑΤΗΚ, διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία της ΣΕΚ και ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) θα συνεχιστεί μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συναδελφικής αλληλεγγύης.

Minolta DSC
Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) συν. Ανδρέας Ονησιφόρου ανοίγοντας τις εργασίες της συνδιάσκεψης αναφέρθηκε στη λειτουργία της οργάνωσης τον τελευταίο ένα χρόνο και στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται και αφορούν τα ωφελήματα και δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και στο μέλλον του Οργανισμού και των Τηλεπικοινωνιών.

Έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν για:

• Να προσφέρουμε καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία μέσω ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αρχείου και μιας μοντέρνας ιστοσελίδας.
• Να λειτουργούμε με διαφάνεια, ανιδιοτέλεια, και σύμφωνα πάντα με αρχές και αξίες – με γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού και των εργαζομένων.
• Να αναπτύξουμε διαδικασίες για καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό.
• Να συνάψουμε συνεργασίες με άλλες οργανώσεις.
• Να εξασφαλίσουμε επαγγελματικές νομικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες.
• Να αυξήσουμε τα μέλη της ΕΠΟΕΤ.
• Να συστηματοποιήσουμε την επίλυση τοπικών προβλημάτων και άλλα,

Καταλήγοντας ανάφερε ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα και ότι επιζητείται η κριτική ώστε να υπάρχει συνεχείς βελτίωση. Θέλουμε είπε, να νιώθετε ότι είστε όλοι μέλη της ηγεσίας. Θέλουμε να νιώθετε ότι έχετε υποχρέωση να μας κρίνετε αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να νιώθετε ότι έχετε και εσείς υποχρεώσεις έναντι αυτών που αντιπροσωπεύετε, αλλά και έναντι της οργάνωσή σας γενικότερα. Προσδιόρισε τις προκλήσεις με τις οποίες θα αντιμετωπίσει η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αυτή την περίοδο.

Την περίοδο που διανύουμε, και οι μήνες που ακολουθούν είναι γεμάτοι με νέες προκλήσεις:

• Νέο Θεσμικό Πλαίσιο,
• Ανταγωνισμός και Ρύθμιση αγοράς
• Ανατρεπτικές τεχνολογίες
• Νέα Οργανική Δομή,
• Κενό εκτελεστικής εξουσίας,
• Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
• Η διαχείριση του Ταμείου Συντάξεων,
• Η διοίκηση και ο τρόπος λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών,
• Προσπάθειες μονομερών Αλλαγών στους Γενικών Κανονισμών Προσωπικού
• Αλλαγή στη διαδικασία προαγωγών
• Η προσπάθεια αλλαγής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.
• Ένα Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί με αυστηρά κομματικά κριτήρια και με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση αυτών που το διορίζει

Τέλος με απλά λόγια συσχέτισε τις προκλήσεις με το πως απαντάται σε αυτούς που ρωτούν «Γιατί να είμαι μέλος της ΕΠΟΕΤ»

• Γιατί θέλω να είμαι μέλος μιας σοβαρής και υπεύθυνης οργάνωσης που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις πιο πάνω προκλήσεις.
• Γιατί θέλω να είμαι μέλος μιας οργάνωσης που δε φοβάται να αναλαμβάνει τις ευθύνες της όταν τοποθετείται και παίρνει αποφάσεις.
• Γιατί θέλω να είμαι μέλος μιας οργάνωσης που έχει σαν γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού και το σύνολο του προσωπικού, και όχι για να εξυπηρετήσει ομάδες και κομματικά συμφέροντα που στο τέλος θα φθείρουν τον οργανισμό.
• Γιατί θέλω να είμαι μέλος μιας οργάνωσης στην οποία να έχω εμπιστοσύνη.

Η ΕΠΟΕΤ μας χρειάζεται όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στην ΕΠΟΕΤ.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) συν. Ορέστης Βασιλείου απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους της συνδιάσκεψης με λόγια μεστά σε νόημα και μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, σκιαγράφησε το σημερινό πρόσωπο της οργάνωσης, τους στόχους και τα επόμενα βήματα.

Όπως ανάφερε η παγκύπρια συνδιάσκεψη αποτελεί τον πρώτο σταθμό της τετραετίας μέχρι το επόμενο παγκύπριο συνέδριο, μιας δρομολογούμενης τετραετίας μεταρρυθμίσεων για την αναμόρφωση και ενδυνάμωση της ΕΠΟΕΤ.

Η νέα ηγεσία με στρατηγική μια διαρκή διαδικασία προοδευτικής εξέλιξης που συνθέτει απόψεις και ενώνει δυνάμεις, αλλά με τη συμπαράσταση και στήριξη όλων των αξιωματούχων, μπήκε σε σταθερή και ασφαλή τροχιά αλλαγών με διαρκής εντεινόμενους ρυθμούς.

Αυτή η στρατηγική που λαμβάνει υπόψη τις αξιώσεις των εργαζομένων για αλήθεια συνέπεια και ευθύνη, άρχισε ήδη να έχει αποτέλεσμα, στην εγγραφή μελών, στην οργάνωση, στην πληροφόρηση, στην επίλυση προβλημάτων στις νέες διεκδικήσεις.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ακολουθεί στρατηγική ευθύνης και προοπτικής:

• Εφαρμόζει πολιτικές ανοικτών οριζόντων
• Κινείται με διορατικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον
• Ενισχύει τις σχέσεις της με την ΟΗΟ και τη ΣΕΚ
• Ενθαρρύνει τα στελέχη της να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες
• Στηρίζει τους αξιωματούχους της στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους
• Επιδιώκει τη συνένωση με την ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, αφού θεωρεί ότι δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης της και ότι στη ΣΕΚ, αφήνοντας έξω το πολιτικό μας καπέλο, υπάρχει στέγη για όλους.
• Συνεργάζεται με τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σε μια προσπάθεια κοινής αντιμετώπισης του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Οργανισμό και στους προβληματισμούς για την μετέπειτα πορεία του που έπρεπε να απασχολούν όλους μας, άφησε να νοηθεί ότι η κατάσταση θα είναι δυσκολότερη μετά την αφυπηρέτηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Νίκο Τιμοθέου, τον οποίο όλοι εμπιστεύονταν ως καθοδηγητή και τιμονιέρη της ΑΤΗΚ.

Ανάφερε ότι προβληματιζόμαστε όλοι για την πορεία του Οργανισμού και τόνισε τα πιο κάτω:

• Όταν ήδη αποδυνάμωσαν την ΑΤΗΚ με την εκταμίευση εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.
• Κατάθεσαν νομοσχέδιο που κάθε άλλο παρά δίδει ευελιξία στον Οργανισμό.
• Το μέλλον των ευρυζωνικών υπηρεσιών τίθεται υπό αμφισβήτηση.
• Οι προοπτικές ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ευοίωνες.
• Το πάγιο ενοίκιο σκοτώνει καθημερινά τη σταθερή τηλεφωνία.
• Οι θυγατρικές εταιρίες μέχρι σήμερα και παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Για τα ζητήματα αυτά ανάφερε, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που δεν νοιάζονται καθόλου παρά μόνο να εξυπηρετήσουν εαυτούς και αλλήλους, πολιτικά κόμματα και σκοπιμότητες, πουλώντας παραγοντισμό ή και πολλές φορές καταφεύγοντας σε μεθόδους εκβιασμού και αναρχοσυνδικαλισμού, και όλα αυτά εις βάρος της ΑΤΗΚ. Η νέα εποχή που εισερχόμαστε απαιτεί συλλογική προσπάθεια, στενή συνεργασία, διάλογο, αλλά και συντονισμένες προσπάθειες Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εργαζομένων για να κρατηθεί ο Οργανισμός σε σταθερή και ασφαλή τροχιά.

Τελειώνοντας ανάφερε ότι η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) πάντοτε επέλεγε και θα επιλέγει το δρόμο της ευθύνης για να διατηρήσει την ΑΤΗΚ μια νοικοκυρεμένη, αποτελεσματική και οικονομικά εύρωστη εταιρία. Επίσης στο διάστημα των τελευταίων χρόνων, έγιναν και σημαντικά βήματα στη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων αλλά υπάρχουν και άλλα που μπορούν να γίνουν.

Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες του ελεύθερου συνδικαλισμού, του συμβόλου της ΣΕΚ, αυτή τη δέσμευση πρέπει να αναλάβουμε. Και αυτό το έργο πρέπει να προωθήσουμε. Με ρεαλισμό και όραμα, με πρόγραμμα και σχέδιο για την εφαρμογή του.

Minolta DSC
Στη συνέχεια μίλησαν αρκετοί Αντιπρόσωποι καταγράφοντας τις ανησυχίες και προβληματισμούς τους για την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΤΗΚ, έκαναν εισηγήσεις, ζήτησαν διευκρινήσεις σε διάφορα θέματα και ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση. Οι Αντιπρόσωποι της συνδιάσκεψης ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2006 και τον Προϋπολογισμό του 2008 που κατατέθηκαν από το Γενικό Ταμία συν. Γεώργιο Κιρκίνη. Τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα και ο Διοικητικός Απολογισμός της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Minolta DSC
Στη συνέχεια η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) τίμησε το συν. Νίκο Μιχαηλίδη για τις υπηρεσίες του ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης για την περίοδο 2/2/2002 – 3/6/2006.

Ο Νίκος Μιχαηλίδης εντάχθηκε στην ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αμέσως σχεδόν με την πρόσληψη του στην ΑΤΗΚ και ενδιαφέρθηκε για τα κοινά και το συνδικαλισμό. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής του Ανώτερου Τεχνικού Προσωπικού και στη συνέχεια Γραμματέας. Παράλληλα ήταν για αρκετά χρόνια εκπρόσωπος της ΕΠΟΕΤ στην Επιτροπή του Ταμείου Υγείας. Ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοήθησε την ΕΠΟΕΤ σε αρκετούς τομείς. Συμμετείχε σε σεμινάρια και σε επιτροπές της οργάνωσης.

Όλοι όσοι συνεργάσθηκαν μαζί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον ήσυχο, πράο και εργατικό Νίκο.

Στον Νίκο Μιχαηλίδη απονεμήθηκε αναμνηστικό δώρο. Το δώρο απένειμε ο συν. Ερωτόκριτος Κουμίδης.

Minolta DSC