Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Ο Νόμος, μεταξύ άλλων, προνοεί για:

  • Τις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης την ετήσια άδεια
  • το χρόνο διαλείμματος
  • τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
  • τη νυχτερινή εργασία
  • τις βάρδιες
  • το ρυθμό εργασίας.

Κείμενο Οδηγού για Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας