Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Νόμος που προνοεί την ίδρυση, εγγραφή, λειτουργία και εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

το κείμενο του Νόμου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16 Νοεμβρίου 2006.