Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΝΕΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Επιτροπεία και η Διεύθυνση του Ταμιευτηρίου πληροφορούν τα μέλη του ότι, μέσα στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών για αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει, εξαγγέλλουν την εισαγωγή ενός νέου δανειστικού σχεδίου για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας (περιλαμβανομένης εξοχικής) ή οικοπέδου με ακόμα πιο ελκυστικούς όρους:

1. Το δάνειο παρέχεται μόνο στα μέλη του Ταμιευτηρίου.

2. Το ύψος του δανείου θα είναι μεταξύ £10.000,00 και £150.000,00.

3. Επιτόκιο 5,30% (κυμαινόμενο), δηλαδή βασικό 4,50% + 0,80 %.

4. Ο τόκος κεφαλαιοποιείται μια φορά το χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου.

5. Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 30 έτη, με βάση επιθυμία του ενδιαφερόμενου και με ανώτατο όριο το 75ο έτος της ηλικίας.

6. Περίοδος Χάριτος: Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου για τα δύο πρώτα έτη:

καμιά δόση για τα δύο πρώτα έτη
μειωμένη >> >>
κανονική >> >>

7. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για μελέτη της αιτήσεως.

8. Το δάνειο θα παραχωρείται είτε σε δόσεις, κατόπιν προσκόμισης διατακτικών από Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, είτε ολόκληρο ανάλογα με την περίπτωση.

9. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής ή ολικής προεξόφλησης χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Εφιστάται η προσοχή στα πιο κάτω:
Στον κίνδυνο απώλειας της ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις του ενυπόθηκου δανείου.
Το Ταμιευτήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί από καιρού σε καιρό το επιτόκιο και τη δόση αποπληρωμής του δανείου.

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο προσωπικό του Τμήματος Δανείων το οποίο είναι πάντοτε πρόθυμο να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

Κωστάκης Ιακώβου 22-441530
Ισαβέλλα Κυριάκου 22-441531
Δώρα Χαραλάμπους 22-441532 04/04/2007

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ