Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο

Στις 14 Ιουνίου 2007 κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνομων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007». Το νομοσχέδιο έχει παραπεμφθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αφού εγκρίθηκε προηγουμένως από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο.

Οι θέσεις αρχών της ΕΠΟΕΤ.

Οι τοποθετήσεις της ΕΠΟΕΤ όπως είχαν κατατεθεί στα κόμματα.

Ολόκληρο το ιστορικό.