Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Μεγάλη επιτυχία το συνέδριο της ΟΗΟ-ΣΕΚ

OHO-PROEDRIOΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Αναφερόμενος στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η ένταξη και η παγκοσμιοποίηση, ο κ. Μωϋσέως τόνισε ότι μέσα από κοινωνικό διάλογο οι ημικρατικοί οργανισμοί θα πρέπει να βρουν την συνταγή για να επιβιώσουν μέσα στο οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νέο περιβάλλον που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση και η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας επιβάλλουν σειρά εκσυγχρονιστικών αλλαγών σε πάρα πολλά επίπεδα.

Σε κάθε ημικρατικό οργανισμό, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με διάλογο να βρουν τη συνταγή που χρειάζεται για να συνεχίσουν να διαδραματίζουν το σημαντικό τους ρόλο μέσα στο οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων. Οι οργανισμοί χρειάζονται ευελιξία και σε κάποιες περιπτώσεις και διαφοροποίηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Η ΣΕΚ απέδειξε στην πράξη πως δεν αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα με δογματισμό, αρκεί οι αλλαγές να αποτελούν προϊόν κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης που θα λαμβάνει υπόψη την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο ηγέτης της ΣΕΚ επέκρινε την εκδηλούμενη παρεμβατική πολιτική του υπουργείου Οικονομικών που ανατρέπει το πνεύμα και το γράμμα των συλλογικών συμφωνιών που ελεύθερα συνομολογούνται με τις διοικήσεις των Ημικρατικών Οργανισμών.

Ο κ. Μωϋσέως ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια σε συνδυασμό με την απουσία ολοκληρωμένου διχτύου δημοσίων συγκοινωνιών κτυπά αλύπητα τους μισθωτούς τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε για την εκτόξευση της τιμής της γης και των ακινήτων και κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει επειγόντως μέτρα για ελαχιστοποίηση του κόστους απόκτησης ιδιόκτητης στέγης και εκπόνησης στεγαστικών προγραμμάτων για τους μισθωτούς.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ – ΣΕΚ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα τεράστια ελλείμματα που υφίστανται τα επαγγελματικά ταμεία σύνταξης σε πολλούς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς σε πολυεπίπεδο κοινωνικό διάλογο για να εξευρεθούν οι λύσεις που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παραχώρηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του προσωπικού και των συνταξιούχων των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.

Ο κ. Τάμπας υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της ΑΤΗΚ και άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ευρωστία τους, προς όφελος των καταναλωτών, του δημοσίου συμφέροντος και να κατοχυρώνει τα εργατικά δικαιώματα.

Η κυβέρνηση, ευθύς μετά την εκλογή του κ. Τάσσου Παπαδόπουλλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αποφάσισε όπως προέβλεπε και το προεκλογικό πρόγραμμα οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και να παραμείνουν Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου.

Παρατηρήθηκε όμως απαράδεκτη καθυστέρηση στην ανάγκη εκσυγχρονισμού τους και στην προετοιμασία τους. Συνεχίζουν ακόμα να λειτουργούν με τις χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία τους μέσα στις διαμορφωμένες ανταγωνιστικές συνθήκες με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα τους και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα τους.

Ζητήσαμε και θα επιμένουμε ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τις συντεχνίες των εργαζομένων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αναγκαιότητα θεωρείται η παρέμβαση του προέδρου της Δημοκρατίας για να αποπυροδοτηθεί η κρίση που υποβόσκει γύρω από το φλέγον θέμα του φυσικού αερίου.

Οι ηγεσίες της ΣΕΚ και της ΟΗΟ κάλεσαν τον πρόεδρο να δώσει ακόμη μια ευκαρία στο διάλογο που θα αποσκοπεί στην υλοποίηση της ορθής πολιτικής γύρω από ένα θέμα που απειλεί την οικονομία με τεράστιους κινδύνους αλλά και ζημιές για τον τόπο.

Από το βήμα του 11ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών, ο Γ.Γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως τόνισε ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, των τεχνοκρατών, των εμπειρογνωμώνων και των εργαζομένων. Ζήτησε δε από τον πρόεδρο Παπαδόπουλο να επιβεβαιώσει εκ νέου την ειλικρινή στήριξη της πολιτείας προς την ΑΗΚ, η οποία επιτελεί πολυσήμαντο κοινωνικό έργο.

Θλίψη και προβληματισμό για τα διαδραματιζόμενα γύρω από το θέμα του φυσικού αερίου εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως.
Σαν αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων, χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην υλοποίηση της κρατικής πολιτικής για το φυσικό αέριο, γεγονός που απειλεί την οικονομία με τεράστιους κινδύνους αλλά και ζημιές.
Η ΣΕΚ, πρόσθεσε ο κ. Μωϋσέως, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της αναδυόμενης αγοράς γιατί αυτό απαιτεί και αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Ο κ. Μωϋσέως μιλώντας σήμερα στο 11ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών, ΟΗΟ – ΣΕΚ, κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει ακόμα μια ευκαιρία στο διάλογο για το φυσικό αέριο, μέσα από τον οποίο να επιβεβαιωθεί εκ νέου η ειλικρινής στήριξη της πολιτείας προς την ΑΗΚ, η οποία μέχρι σήμερα πρόσφερε πολλαπλές και ανεκτίμητες υπηρεσίες προς τον τόπο και το λαό.

Τόσο ο κ. Μωϋσέως, όσο και ο Γ.Γ. της ΟΗΟ – ΣΕΚ Νίκος Τάμπας στην εισηγητική ομιλία του, τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της αναδυόμενης αγοράς φυσικού αερίου και του χερσαίου τερματικού, γιατί αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και οι δύο ηγέτες αξίωσαν τη διεξαγωγή Κοινωνικού Διαλόγου για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της ΑΤΗΚ που θα της επιτρέψει να κρατηθεί ισχυρή και εύρωστη στον εντεινόμενο οξύ ανταγωνισμό.
Ακόμη, ο κ. Μωϋσέως έκανε αναφορά στα καυτά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα με πρώτα, την ακρίβεια και το στεγαστικό.

Από την πλευρά του, ο επανεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ Νίκος Τάμπας διατύπωσε την ανησυχία του για την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου αναφορικά με το φυσικό αέριο η οποία είναι αντίθετη με τις θέσεις της ΑΗΚ, των τεχνοκρατών, των συντεχνιών και των πολιτικών κομμάτων.

Ο κ. Τάμπας ζήτησε την διεξαγωγή σοβαρού κοινωνικού διαλόγου για το φυσικό αέριο τονίζοντας ότι όσοι τον αποφεύγουν θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επερχόμενη αρνητική αναταραχή.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΗΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο κ. Αντώνης Βασιλείου, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθυνόμενος στο συνέδριο τόνισε ότι, η οργάνωσή σας, μέσα από την πολύχρονη της δράση στους ζωτικότερους τομείς της οικονομίας του τόπου, έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο έργο στα συνδικαλιστικά, και όχι μόνο, δρώμενα του τόπου μας. Οι αγώνες αυτοί της Ομοσπονδίας πηγάζουν από την αιώνια σοφή ρήση “εν τη ενώσει η ισχύς”. Η Ομοσπονδία, έχοντας ως πυξίδα τη ρήση αυτή, κατόρθωσε να διατηρήσει σε ψηλά επίπεδα την ενότητα και την ομοψυχία των ημικρατικών υπαλλήλων και μέσω της σοβαρότητας και της αγωνιστικότητάς της αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να επιτυγχάνει όλο και ψηλότερους στόχους. Η ΣΕΚ ευτύχησε να έχει στο πηδάλιο της ηγεσίας αξιόλογους και χαρισματικούς ηγέτες.

Η συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας των Σωματείων των Ημικρατικών Οργανισμών της ΣΕΚ καλύπτει οργανισμούς σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας μας, οι οποίοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ομαλή της λειτουργία. Η οργάνωσή σας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αλλά και αγωνιστικότητα συνέβαλε και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σήμερα που έχω την τιμή να προσφωνώ το πρώτο σας συνέδριο μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι συνθήκες λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών, αλλά και ολόκληρης της οικονομίας μας, έχουν πλέον αλλάξει. Αντιμετωπίζουμε συνεχείς προκλήσεις για τις οποίες οφείλουμε να διαμορφώσουμε σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πολιτική μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε και του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Και το οφείλουμε σε όλους τους εργαζομένους αλλά και στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία να μην είμαστε ουραγοί, ούτε να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, αλλά, να πρωτοπορούμε και να μετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής.

Εμείς, ως κράτος, μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουμε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση εκείνων των θεσμών και την διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα διασφαλίσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την εύρωστη λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών.

Για την επιδίωξη του στόχου αυτού στηριζόμαστε στην αγαστή συνεργασία με εσάς, το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι είσαστε γνώστες αυτών των διαρκώς μεταβαλλόμενων εσωγενών και εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του κάθε οργανισμού και οι ενέργειές σας και αποφάσεις σας θα προάγουν το συμφέρον των ημικρατικών οργανισμών και κατ’ επέκταση της γενικότερης οικονομίας του τόπου μέσα στις νέες αυτές συνθήκες.

Ειδικότερα, επιθυμώ να αναφερθώ στον ευαίσθητο και ζωτικό τομέα των εργασιακών σχέσεων όπου δραστηριοποιείται εντονότερα η οργάνωσή σας. Χάρη στην υπεύθυνη σας στάση τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές σχέσεις στους ημικρατικούς οργανισμούς χαρακτηρίζονται από την επικράτηση συνθηκών εργατικής ειρήνης. Το σημερινό Συνέδριο συμπίπτει με το αρχικό στάδιο σ’ ότι αφορά τις αποφάσεις για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των συλλογικών σας συμβάσεων.

Σίγουρα, στον ημικρατικό τομέα υπάρχουν και άλλα σημαντικότατα θέματα που επηρεάζουν τους εργαζόμενους στα οποία, όμως, είναι δύσκολο λόγω χρόνου να επεκταθώ στα στενά πλαίσια του χαιρετισμού αυτού. Ως τέτοια είναι το όριο αφυπηρέτησης σε όλους τους οργανισμούς, η κρατική παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις των ημικρατικών οργανισμών και η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες. Για τα ζητήματα αυτά, αλλά και για άλλα παρόμοια, σας διαβεβαιώνω ότι οι απόψεις σας είναι πολύτιμες για μας και είσαστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι για να τα συζητήσουμε και να βρούμε συναινετικές λύσεις που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του τόπου μας.

Τέλος, ως κυβέρνηση, σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθειά σας στην εξυγίανση της οικονομίας του τόπου που οδήγησε την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα μεγάλο επίτευγμα, αυτό της υιοθέτησης του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2008. Η επιτυχία μας αυτή είναι και δική σας επιτυχία αφού, μέσω της υπευθυνότητας που έχετε επιδείξει κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας το στόχο αυτό.

Η κυβέρνηση βασίζεται στη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά σας για να συνεχίσει η οικονομία του τόπου να είναι εύρωστη, να κρατηθεί χαμηλά ο πληθωρισμός και κατ’ επέκταση οι τιμές των προϊόντων. Προϋποθέσεις απαραίτητες για να είναι σε θέση το κράτος να διευρύνει και την στοχευμένη κοινωνική του πολιτική προς όφελος των ομάδων που έχουν περισσότερη ανάγκη στήριξης.

Στο συνέδριο παρέστησαν οι υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Εμπορίου, βουλευτές, δήμαρχοι και ανώτεροι διευθυντές – στελέχη της κρατικής μηχανής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα Ψηφίσματα του 11ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΗΟ-ΣΕΚ:

Κρατική Μερισματική Πολιτική για τους Οργανισμούς ΑΤΗΚ και ΑΗΚ

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας στο νέο διαμορφωμένο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Κρατικός παρεμβατισμός που περιορίζει την ελεύθερη συνομολόγηση και υλοποίηση συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών στον ευρύτερο ημιδημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης και στις Κυπριακές Αερογραμμές

Για την Ασφάλεια, Υγεία και Περιβάλλον Εργασίας

Αναλογιστικά Ελλείμματα Επαγγελματικών Ταμείων Σύνταξης

OHO-KOSMOS