Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ιδιωτικοποιήσεις

Συμφωνία Μνημονίου Συναντίληψης

Στις 25 Μαρτίου 2013, κούρεμα κυπριακών καταθέσεων, συμφωνία του Eurogroup σχετικά με πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο.

Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καταλήγουν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών προκλήσεων στην Κύπρο και για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ούτως ώστε ο εγχώριος τραπεζικός τομέας να φθάσει στα μέσα επίπεδα της ΕΕ έως το 2018.

Απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων στις δύο μεγάλες τράπεζες. Η Κύπρος ως Κέντρο προσφοράς υπηρεσιών στις διεθνείς εταιρείες δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγμα και οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία ήταν ανάλογες. Το χειρότερο απ’ όλα, όμως, ήταν ότι μέσα σε 24 ώρες η εικόνα μιας Κύπρου σταθερής και ευημερούσας, καταστράφηκε.

Στο Μνημόνιο Συναντίληψης στο κεφάλαιο Κρατικές επιχειρήσεις και ιδιωτικοποίηση, άρθρο 3.6. αναφέρει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, μέσα από την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων, καθώς και για την αποκατάσταση του της βιωσιμότητας του χρέους.

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εξετάσει τις προοπτικές ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων και ημικρατικών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων της Cyta, ΑΗΚ, Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και ακινήτων και γης. Για την ιδιωτικοποίηση των φυσικών μονοπωλίων είναι απαραίτητη η ύπαρξη καταλλήλου κανονιστικού πλαισίου.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης των κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και απογραφή των περιουσιακών στοιχειών τους. Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης θα δημιουργηθεί μετά από διαβούλευση με τους εταίρους στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και ενδιάμεσων μέτρων (μέχρι 3ο τρίμηνο 2013).

Παράλληλα το συγκεκριμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα ετοιμασθεί (μέχρι 3ο τρίμηνο 2013) και θα εφαρμοσθεί μέχρι το 4 τρίμηνο του 2013 μετά από διαβούλευση με τους εταίρους στο πρόγραμμα.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που προσδιορίστηκε από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους εταίρους στο πρόγραμμα θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το τέλος της περιόδου του προγράμματος και πρόσθετα 400 εκατομμύρια το αργότερο μέχρι το 2018.