Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Θεσμοθέτηση της άτυπης διευκόλυνσης για ολιγόωρη καθυστέρηση στην προσέλευση στην εργασία για προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.) την προηγούμενη νύκτα.

Σε συνάντηση της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2006, οι εκπρόσωποι της Συντεχνίας ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ζήτησαν όπως θεσμοθετηθεί η άτυπη διευκόλυνση της ολιγόωρης καθυστέρησης στην προσέλευση στην εργασία την επόμενη ημέρα(2 μέχρι 3 ώρες), που παραχωρείται στο προσωπικό το οποίο καλείται για νυκτερινή υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά (φύλαξη σκοπιάς).

Μετά από συζήτηση τα δύο μέρη συμφώνησαν όπως σε περιπτώσεις νυκτερινής υπηρεσίας στην Ε.Φ. για σκοπούς φύλαξης που επεκτείνεται πέραν των 2.00 π.μ. η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από τον οικείο Διευθυντή/ Προϊστάμενο ΠΥΠ και Ανεξαρτήτων Μονάδων και αν διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσέλθει στην εργασία του την επόμενη ημέρα στην ώρα του, τότε θα του παραχωρείται διευκόλυνση 2 μέχρι 3 ωρών για να προσέλθει στην εργασία του.

Η πιο πάνω διευκόλυνση, εφόσον παραχωρείται, θα θεωρείται ως υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και δεν θα εντάσσεται στα πλαίσια του ευέλικτου ωραρίου και των Κανονισμών του Συστήματος Τήρησης Ωραρίου (ΣΤΩ).

Το προσωπικό θα ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο που θα κυκλοφορήσει.