Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Η ΣΕΚ απαντά στην ΟΕΒ αναφορικά με τη συμφωνία για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΣΕΚ θεωρεί ως ατυχή την ανακοίνωση της ΟΕΒ αναφορικά με τη συμφωνία για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και δηλώνει πώς, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική αφού στη συνομολογηθείσα συμφωνία προβλέπονται μισθολογικές αυξήσεις που είναι κάτω από την παραγωγικότητα.

Η παραγωγικότητα της τελευταίας τριετίας είναι 4.4% και η συμφωνία κυβέρνησης – συνδικάτων προνοεί μισθολογικές αυξήσεις 3.5% για τα έτη 2008 και 2009 και 0.3% αύξηση παρεμφερών ωφελημάτων για το 2007. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας ανέρχεται στο 3.8% για τρία χρόνια και όχι στο 7% κατ’ έτος, όπως υπαινίσσεται η ΟΕΒ.

Η ΟΕΒ φαίνεται πως σκόπιμα παραποιεί τα στοιχεία, αφού είναι γνωστό πώς, στις ανανεώσεις συλλογικών συμβάσεων κατά πάγια αρχή και τακτική, δεν κοστολογείται η ΑΤΑ και οι ετήσιες προσαυξήσεις.

Η ΣΕΚ υπενθυμίζει πώς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα υπέδειξαν μέγιστη υπευθυνότητα, αποδεχόμενοι για τα έτη 2004-2005 μηδενικές αυξήσεις σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την κυπριακή οικονομία να ικανοποιήσει τους στόχους για ένταξη της χώρας μας στην ζώνη του ευρώ.

Όσον αφορά τις ανανεώσεις των συμβάσεων στον ιδιωτικό Τομέα, η ΣΕΚ θα ακολουθήσει κατά τη διαπραγμάτευση υπεύθυνη στάση και θα διεκδικήσει μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα μισθολογικές αυξήσεις που θα κυμαίνονται πέραν της αύξησης της παραγωγικότητας, σε μια προσπάθεια να πετύχουμε δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

10 Ιανουαρίου 2008